Alusdokumendid
Seisukohad ja pöördumised
Vormid ja ankeedid
Aruanded
Üldkoosolekute protokollid

Vormid ja ankeedid

Eesti Õpilasesinduste Liit aktsepteerib ainult korralikult vormistatud arveid, mis võimaldavad selgelt aru saada, mille eest tasutakse.

Arve vormistamise põhistandardite kohta saab lugeda Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt ning Käibemaksuseaduse (KMS) §37-st.

Eesti Õpilasesinduste Liidule esitatav arve peaks kindlasti sisaldama järgmisi parameetreid:

Õpilasliidu rekvisiidid

Nimi: Eesti Õpilasesinduste Liit

Juriidiline aadress: Pärnu maantee 102-21, 11312 Tallinn

Email: opilasliit@opilasliit.ee

Telefon:(+372) 5818 8651

Arve väljastaja rekvisiidid

Ettevõtte/organisatsiooni nimi

Juriidiline aadress ja kontaktandmed (telefon/email)

Registreerimisnumber (Äriregistris)

Käibemaksukohuslase korral ka käibemaksukohuslase number

Arve väljastanud isiku nimi

Arve koostamine

Erilist tähelepanu tuleks pöörata KMS §37 lg 7 punktidele 5, 6 ja 7. Ehk teisisõnu peaks arve toodud artiklite kirjeldus vastama küsimustele:

– kuhu ja mida ning kui palju tarniti (seda kaupade puhul)?

– kus, mis eesmärgil ja kellele teenust pakuti (seda teenuste osutamise puhul)?

– toitlustamisteenuste puhul peaks olema selgelt eristatav ühikuhind ning toitlustatud inimeste kogus. Nt. Kartulisalat, 30tk, ühikuhind 1,00 €, kokku 30,00€ või päevapraad, 50tk, ühikuhind 2,60€, kokku 130,00€.

Kuhu arvet saata?

Väljastatud arve, juhul kui ta on:

– elektrooniline, peaks olema pdf-formaadis ning saadetud aadressile opilasliit@opilasliit.ee

– paberkujul, siis allkirjastatud ning saadetud meie kontorisse (Pärnu mnt 102-21, 11312 Tallinn).

Tehniliste küsimuste tekkimisel saab abi tegevjuhi käest e-posti aadressi kairi.kitsing@opilasliit.ee kaudu.

Sõidukulude kompensatsiooniavaldus (Buss/Rong)

Sõidukulude kompensatsiooniavaldus (auto)

Tegevuskulude kompensatsiooniavaldus

Vormid ja ankeedid

Eesti Õpilasesinduste Liit aktsepteerib ainult korralikult vormistatud arveid, mis võimaldavad selgelt aru saada, mille eest tasutakse.

Arve vormistamise põhistandardite kohta saab lugeda Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt ning Käibemaksuseaduse (KMS) §37-st.

Eesti Õpilasesinduste Liidule esitatav arve peaks kindlasti sisaldama järgmisi parameetreid:

Õpilasliidu rekvisiidid

Nimi: Eesti Õpilasesinduste Liit

Juriidiline aadress: Pärnu maantee 102-21, 11312 Tallinn

Email: opilasliit@opilasliit.ee

Telefon:(+372) 5818 8651

Arve väljastaja rekvisiidid

Ettevõtte/organisatsiooni nimi

Juriidiline aadress ja kontaktandmed (telefon/email)

Registreerimisnumber (Äriregistris)

Käibemaksukohuslase korral ka käibemaksukohuslase number

Arve väljastanud isiku nimi

Arve koostamine

Erilist tähelepanu tuleks pöörata KMS §37 lg 7 punktidele 5, 6 ja 7. Ehk teisisõnu peaks arve toodud artiklite kirjeldus vastama küsimustele:

– kuhu ja mida ning kui palju tarniti (seda kaupade puhul)?

– kus, mis eesmärgil ja kellele teenust pakuti (seda teenuste osutamise puhul)?

– toitlustamisteenuste puhul peaks olema selgelt eristatav ühikuhind ning toitlustatud inimeste kogus. Nt. Kartulisalat, 30tk, ühikuhind 1,00 €, kokku 30,00€ või päevapraad, 50tk, ühikuhind 2,60€, kokku 130,00€.

Kuhu arvet saata?

Väljastatud arve, juhul kui ta on:

– elektrooniline, peaks olema pdf-formaadis ning saadetud aadressile opilasliit@opilasliit.ee

– paberkujul, siis allkirjastatud ning saadetud meie kontorisse (Pärnu mnt 102-21, 11312 Tallinn).

Tehniliste küsimuste tekkimisel saab abi tegevjuhi käest e-posti aadressi kairi.kitsing@opilasliit.ee kaudu.

Sõidukulude kompensatsiooniavaldus (Buss/Rong)

Sõidukulude kompensatsiooniavaldus (auto)

Tegevuskulude kompensatsiooniavaldus