Baaskoolitusprogramm

Infotund, kus räägitakse lähemalt, mis on Eesti Õpilasesinduste Liit. Koolituse peamine eesmärk on anda kiire ja üldine ülevaade Eesti Õpilasesinduste Liidust.

Koolitusel arendatakse õpilasesinduse meeskonnatööd ning antakse nippe motivatsiooni tõstmiseks. Aktiivne ja kaasahaarav koolitus, kus meeskonnatööd ei arendata ainult teooriaga, vaid viiakse läbi ka mänge ja ülesandeid. Soovides luua oma õpilasesindusega sujuvamat sidet ja efektiivsemat tegutsemist, siis see koolitus on täpselt selle jaoks.

Koolitus, kus osalejad omandavad baasteadmisi avalikust esinemisest. Juttu tuleb avaliku esinemise põhilistest osadest ja publiku osatähtsusest. Lisaks saab teada, millele peaks tähelepanu pöörama enne esinemist, selle ajal ning peale esinemist. Loomulikult antakse ka nõu, kuidas toime tulla kriisi- ja paanikaolukordades.

Koolitus, mis annab aimu koostööpartnerluse kohta. Osalejatele selgitatakse koostööpartnerluse põhimõtteid ning erinevaid võimalusi, kuidas saada partnereid korraldatavale üritusele. Koolituse vältel õpitakse, kuidas potentsiaalsete partneritega suhelda ning mida on õpilasesindusel võimalik partneritele pakkuda.

Koolitus, kust saab iga osaleja midagi, sest annab teadmisi ja nõuandeid kuidas õpilasesindus ja selle liikmed saavad erinevates olukordades osapooltega suhelda. Nõuandeid jagatakse nii meeskonna omavahelisest suhtlusest aga ka väljaspool õpilasesindust tegutsevatest valdkondadest.

Koolitus annab ülevaate sellest, kuidas alustada õpilasesinduse loomise ja tööga ning millega arvestada. Samuti saadakse vastused järgmistele küsimustele: mis on õpilasesindus ja miks seda vaja on, millest ja kellest see koosneb ning kellega on võimalik teha koostööd. Kindlasti ei jää mainimata nipid, kuidas kogu protsessi ja tööd jätkata. Viige koolis õpilaste hääl juhtkonnani ning tehke oma ideed reaalsuseks!

Me kõik oleme käinud erinevatel üritustel, kuid kas tead, milline on selle telgitagune ning kuidas kõik valmib? Koolitusel räägitakse nii meeskonna loomisest, koostööpartneritest, eelarvest kui ka kohapeal ning pärast üritust toimuvatest protsessidest.

Koolitus annab hea ülevaate projekti kirjutamise põhialustest ning kuidas selle kirjutamisega alustada. Räägitakse läbi planeerimise ja eelarve osa, lisaks ka see mis peale projekti toimuma peaks. Koolituses käiakse läbi ka levinumad vead projekti kirjutamisel ning leitakse neile ühiselt ka lahendused.

Viimastel õppeaastatel on koolielu üha rohkem veebi kolinud. Õpilasesindusel on samuti vaja uue olukorraga harjuda ning tööd üle võrgu korraldada. Koolitusel jagame loovaid ideid, kuidas õpilasesindajad saavad efektiivselt digimaailmas toime tulla. Juttu tuleb kasulikest programmidest ja digivahenditest, üritustest, mida veebis läbi viia, ning muudest ettevõtmistest, mida distantsilt teha saab.

Teemad: koolidemokraatia, võrdsus, diskrimineerimine
Grupi suurus: 12-30
Simulatsiooniks kuluv aeg: 1,5h

Kirjeldus:
Neutraalses koolis käib parasjagu remont. Remondi käigus uuendatakse samamoodi ka tualettruume. Varasemalt on olnud Neutraalse kooli tualetid eraldi meestele ja naistele. Seda on põhjendatud sellega, et meil on kaks sugu ning sestap on igati loogiline, kui koolis asjad nii toimivad. Seekordse ehituse käigus on lahti läinud arutelu, kas ei oleks parem ehitata eraldi tualettruumide asemel hoopis sooneutraalseid tualette.
Arutelu algatasid õpilasesinduse aktiivsed liikmed, kes soovisid sooneutraalseid tualette. Tänane vaidlus on suuresti tekkinud erinevate huvigruppide vahel. On neid, kes soovivad sooneutraalseid tualette ja on neid, kes seda kohe üldse ei soovi.

Teemad: koolidemokraatia, võrdsus, vaba aeg, liikumine, aktiivne koolielu
Grupi suurus: 12-30
Simulatsiooniks kuluv aeg: 1,5h

Kirjeldus:
Sportlikkus koolis käib parasjagu remont. Remondi käigus uuendatakse kooliruume, lisaks ehitatakse kooli ka üks uus rajatis. Sportlik kool on küll väga sportlik, kuid viimasel ajal on probleemiks osutunud see, et sportimisvõimalusi ei jätku kõigile õpilastele vahetundide ajal. Seepärast tegid õpilasesinduse aktiivsed liikmed kooli juhtkonnale ettepaneku, et kooli võiks rajada uue rajatise ning välja käidi kolm ettepanekut: ronimissein, lauatennise laud või piljardi laud. Kahjuks koolil kõikide rajatiste jaoks raha ei jätku, mistõttu saab ehitada ainult ühe rajatise.
See aga tekitas kooli huvigruppide vahel suure vaidluse, sest erinevad huvigrupid tahavad erinevaid rajatisi.

Teemad: koolidemokraatia, õpilasesinduse roll koolis
Grupi suurus: 12-30
Simulatsiooniks kuluv aeg: 1,5h

Kirjeldus:
Oled kooli õpilasesinduse liige ning ühel päeval otsustas Sinu koolidirektor Sulle võimu koolis täielikult üle anda. See tähendab, et on täiesti Sinu otsustada, mis koolis toimuma hakkab. Simulatsioonis hakatakse tegema omavahel koostööd, et leida parimad lahendused ja ideed, mida koolis rakendama peaks.

Teema: koolidemokraatia, haridus, osalus, õpilased
Grupi suurus: 8-50(6-8 grupid)
Simulatsiooniks kuluv aeg: 1.5h

Kirjeldus:
Antud simulatsioonis käsitletakse ühte noore peamist inimõigust: hariduse olemasolu. Defineeritakse sõnad ,,haridus” ja ,,koolidemokraatia”, arutletakse, milline haridus meil parasjagu on ning kuidas me tahaksime, et see nii on. Teine osa simulatsioonist on demokraatia arendamine nii, et inimestel on sõnaõigust.

Teemad: küberkiusamine, demokraatia/osalus, interneti kirjaoskus
Grupi suurus: 10-30
Simulatsiooniks kuluv aeg: 45min

Kirjeldus:
Tegemist on simulatsiooniga, mis käsitleb küberkiusamist kõrvalvaataja rollist. Osalejad asetatakse erinevatesse stsenaariumitesse ning langetama otsuseid, mida nad selles olukorras kõige tõenäolisemalt teeks.

Teemad: koolidemokraatia, võrdsus, liikumine, vaba aeg koolis, tervis, tehnoloogia areng
Grupi suurus: 15-29
Simulatsiooniks kuluv aeg: 1h-1,5h

Kirjeldus:
Nuti-Muti koolis on viimase õppeaasta jooksul tekkinud probleem mobiiltelefonide kasutamisega nii tunnis kui vahetunnis. See on hakanud häirima kooli õpetajaid, kelle hinnangul ei ole võimalik tunde anda, kui õpilased järjest enam mobiiltelefone omavoliliselt kasutavad, selle asemel, et tunnis tähele panna ja kuulata. Õpetajad tegid ühispöördumise kooli juhtkonnale, et kehtestada kodukorras uus punkt, mis keelaks õpilastel terve koolipäeva vältel ükskõik, millist nutiseadet kasutada. Selleks loovutavad hommikul õpilased oma seadme nutikasti ning saavad pärast koolipäeva lõppu selle tagasi.
Antud ettepanek aga tekitas erinevate huvigruppide jaoks palju segadust ja probleeme- on neid, kes üldse ei toeta antud ettepanekut ja on neid, kes seda juba väga ootavad. Kuna koolis läks debatt nutivahendite teemal niivõrd suureks, otsustas koolidirektor kokku kutsuda koosoleku, et erinevate huvigruppidega läbi arutada, millist tulevikku Nuti-Muti koolile enim soovitakse.

Teemad: kiusamine, inimestevahelised suhted
Grupi suurus: 10-25
Simulatsiooniks kuluv aeg: 60min

Kirjeldus:

Paula on väikese kooli õpilane, kellele meeldib olla rohkem omaette ja seepärast ei ole tal palju sõpru. Enamus ajast ei tekita see tema jaoks probleeme, kuid vahel on tal sellepärast kurb ja samas ei oska ta seepärast ka ette kujutada, mida teised klassikaaslased temast arvavad.
Koolis oli söögivahetund ning Paula otsustas mitte sööklasse minna. Temaga liitusid Sofia ja Mattias ning Paulal oli sellest hea meel, sest talle tundus, et neil on nüüd võimalik omavahel tuttavaks saada. Kuid Sofia ja Mattias otsustavad kiusama hakata nende teist klassivenda Alfredi. Missuguse otsuse langetab Paula? On aeg otsustamiseks.

Andmete uuendamine

Enne üldkoosolekut tuleb kõigil Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeskoolidel uuendada enda õpilasesinduse andmeid. Andmete uuendamine on kohustuslik ning meile väga vajalik ülevaate saamiseks.

Murede ja küsimuste korral kirjutage palun opilasliit@opilasliit.ee

Õpilasesinduse aabits

Õpilasesindajaks olemine tähendab vastutust kõigi õpilaste ees, kes koolis õpivad ja seal väga suure osa oma ajast veedavad. Seetõttu on oluline, et iga õpilasesindaja oleks teadlik oma õigustest ning kohustustest ja käituks heaperemehelikult võimalusega, mille on koolikaaslased talle andnud. Loodame aabitsaga selgitada õpilasesindustele nende tööülesandeid ja struktuuri, et nad veelgi paremini hakkama saaks.

Aabitsa saab avada pildile vajutades.

Õpilasesinduse aabits

Kui Sa pole oma õigustes kindel, siis saad neist uurida Õpilasõiguste memost. Memoga saab tutvuda eesti keeles siin ja vene keeles siin.