Dokumendid

Koostöölepingu näidis

Palume e-kirja teel oma soovist Eesti Õpilasesinduste Liiduga koostööleping sõlmida märku anda. Saadame enda poolt eeltäidetud koostöölepingu ja palume, et lisaksite enda poolt vajaliku teabe elektrooniliselt arvutis (mitte käsikirjaliselt) ja allkirjastaksite koostöölepingu digitaalselt. Ülejäänud esitatavad dokumendid (põhimäärus, koosoleku protokoll ja kontaktandmete leht) palume lisada eraldi (mitte allkirjastada ühes ümbrikus koostöölepinguga).

Lepingus on punkt, mis kohustab õpilasesindust maksma liikmemaksu. Kuna praeguseni pole üldkoosolek vastu võtnud ühtki otsusprojekti, mis määratleks liikmemaksu maksmise korda ja suurust, tähendab see seda, et õpilasesindus tegelikult liikmemaksu maksma ei pea.

Põhimääruse näidis

Õpilasesinduse põhimääruse koopia, mille on kinnitanud kooli direktor.

Koosoleku protokolli näidis

Õpilasesinduse koosoleku sisukokkuvõte, kus on allkirjaga kinnitatud otsus astuda Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks ning sõlmida koostööleping.

Kontaktandmete leht

Õpilasesinduse juhatuse liikmete, koostöölepingu sõlminud kooli, huvijuhi ja direktori kontaktandmed. Kontaktid jäävad üksnes EÕEL-i käsutusse.

Kõigil õpilasesindustel, kelle dokumendid on meile jõudnud 7 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist ja saanud sellekohase kinnituse, on õigus hääletada Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul. Kui dokumendid on jõudnud meile hiljem kui 7 kalendripäeva enne üldkoosolekut, on õpilasesindusel küll sõnavõtuõigus, ent puudub õigus hääletamiseks. Dokumendid on soovitav ära saata juba varem – kui mõni dokument puudub või sisus esineb vigu, jääb meil siiski küllaldaselt aega dokumendid korda teha. Kui meile saadetud dokumendid on korras, tagastame Sulle nii kärmesti kui võimalik allkirjastatud koostöölepingu.

Lisainfo:

Kairi Kitsing

Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevjuht