Valdkonnad

Kommunikatsiooni
valdkond

Millega tegeleb kommunikatsiooni – valdkond?

Avaliku poliitika
valdkond

Millega tegeleb
avaliku poliitika valdkond?

Liikmete
valdkond

Millega tegeleb
liikmete valdkond?

Meie ajalugu

1990ndad

Lääneriikide eeskujul moodustatakse koolides õpilasomavalitsusi, et õpilastel oleks võimalik oma tuleviku kujundamisel kaasa rääkida.

1996

Jaanuar

Tallinna kesklinna koolide eestvedamisel kutsutakse kokku pealinna õpilasesindajad, et asutada Tallinna Õpilasliit. Kahjuks jääb see mõte aga teostamata.

1996

18. detsember

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Prantsuse Lütseum ja Tallinna Reaalkool otsustavad moodustada Viie Kooli Koostöölepingu Liidu, mis on tänapäeval tuntud ka G5 nime all.

1997

Detsember

G5 alustab koostööd Avatud Eesti Fondiga viies läbi projekti “Õppija õigus”. Selle raames tutvustavad G5 õpilased oma tööd ja kogemusi Tallinnas, Tartus, Viljandis, Viru- ja Võrumaal.

2006

Aprill

Üldkoosolekul otsustatakse nimi muuta Eesti Õpilasesinduste Liiduks (EÕEL).

 

2000

23. september

Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu IV üldkogu kinnitab juhatuse poolt välja pakutud struktuurireformi projekti, mille kohaselt kuuluvad rohkem kui 150 liikmesõpilasesindust Eesti Õpilasomavalitsuste Liitu mitte enam alaliitude, vaid üksikliikmetena.

2000

Asutatakse mittetulundusühing, mille mimeks sai MTÜ Eesti Õpilasomavalitsuste Liit.

 

1998

17.-18. oktoober

Tallinna Pedagoogika Ülikoolis toimub üldkogu, kus õpilasesindajad otsustavad moodustada mitteformaalse õpilasomavalitsuste regionaalseid alaliite ühendava katuseorganisatsiooni Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu.

1990ndad

Lääneriikide eeskujul moodustatakse koolides õpilasomavalitsusi, et õpilastel oleks võimalik oma tuleviku kujundamisel kaasa rääkida.

1996

Jaanuar

Tallinna kesklinna koolide eestvedamisel kutsutakse kokku pealinna õpilasesindajad, et asutada Tallinna Õpilasliit. Kahjuks jääb see mõte aga teostamata.

1996

18. detsember

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Prantsuse Lütseum ja Tallinna Reaalkool otsustavad moodustada Viie Kooli Koostöölepingu Liidu, mis on tänapäeval tuntud ka G5 nime all.

1997

Detsember

G5 alustab koostööd Avatud Eesti Fondiga viies läbi projekti “Õppija õigus”. Selle raames tutvustavad G5 õpilased oma tööd ja kogemusi Tallinnas, Tartus, Viljandis, Viru- ja Võrumaal.

2006

Aprill

Üldkoosolekul otsustatakse nimi muuta Eesti Õpilasesinduste Liiduks (EÕEL).

 

2000

23. september

Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu IV üldkogu kinnitab juhatuse poolt välja pakutud struktuurireformi projekti, mille kohaselt kuuluvad rohkem kui 150 liikmesõpilasesindust Eesti Õpilasomavalitsuste Liitu mitte enam alaliitude, vaid üksikliikmetena.

2000

Asutatakse mittetulundusühing, mille mimeks sai MTÜ Eesti Õpilasomavalitsuste Liit.

 

1998

17.-18. oktoober

Tallinna Pedagoogika Ülikoolis toimub üldkogu, kus õpilasesindajad otsustavad moodustada mitteformaalse õpilasomavalitsuste regionaalseid alaliite ühendava katuseorganisatsiooni Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu.