Sündmused ja Projektid

Õpilasliit viib igal aastal läbi palju üritusi ning projekte. Suurimad üritused on üldkoosolekud kevadel ja sügisel ning suvekool. Üldkoosolekutel kogunevad liikmeskoolide esindajad, et kinnitada dokumente, võtta vastu seisukohti ning kevadeti ka valib üldkoosolek organisatsioonile uue juhatuse. Suvekool toimub tavaliselt augustis ning suvekoolis osalevad noored saavad end igal aastal kolme päeva jooksul arendada erinevatel teemadel (varasemalt olnud näiteks digiharidus ja vaimne tervis).
Projektidest on nimekaimad hetkel käimasolev Salliv Kool ning möödunud projektidest Noorte Maapäev ja Koolidemokraatia Ida-Virumaale. Projekt Salliv Kool tegeleb sallivama koolikeskkonna loomisega, korraldades sallivuskonverentse ning projektikonkursse.

XXX-XLIII üldkoosolekud

2020

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLIII üldkoosolek toimus 17. oktoobril 2020 kolmes Eesti linnas: Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Tallinnas võttis koosolek aset Solarise keskuse , Tartus Lõunakeskuse Apollo kinos ning Pärnus Pärnu keskuse Apollo kinos. Vaadati üle nii 2020. kui ka 2021. aasta tegevuskavad, Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni täiendus, põhikirja muudatused ning 2021. aasta eelarve. Peakorraldajateks Karolin Kask ja Stella Stepanov.
XLIII üldkoosoleku protokoll on leitav siit.
XLIII üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit.

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLII üldkoosolek toimus 9.-12. augustil 2020 Roosta Puhkekülas. Tavapärase koosoleku läbiviimise asemel oli ühendatud iga-aastane suvekool üldkoosolekuga. Arutlusele tulid tegevus- ja majandusaasta aruanded, Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni uuendus, samuti revisjonikomisjoni aruanne ja valiti ka organisatsioonile uus juhatus ning revisjonikomisjon. Suvekool pühendus õpilasesinduste arendamisele ning nendevahelise koostöö suurendamisele. Juhatusse valiti esimees Kristin Pintson ning aseesimehed Lennart Mathias Männik ja Katariina Järve. Peakorraldajateks Anette Viin ja Lilian Pajus.
XLII üldkoosoleku protokoll on leitav siit.
XLII üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit.

2019

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLI üldkoosolek toimus 18.-20. oktoobril 2019 Vändra Gümnaasiumis. Üle vaadati 2019. ja 2020. aasta tegevuskava, HEV seisukoht, 2020. aasta eelarve ning põhikirja muudatused. Toimus ka maailmakohvik, kus diskusseeriti noori ja õpilasi puudutavate teemade üle. Esimesel päeval kõned, töötoad. Teisel päeval ametlikud osad ja õhtuprogramm ning vaba aeg. Kolmas päev viimane ametlik osa ning lahkumine. Peakorraldajateks Villu Liivla ja Erich Richard Rosental.
XLI üldkoosoleku protokoll on leitav siit.
XLI üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit.

Eesti Õpilasesinduste Liidu XL üldkoosolek toimus 5.-7. aprillil 2019 Järva-Jaani Gümnaasiumis. Arutlusel olid mitmed hariduspoliitilised teemad, üle vaadati ka 2018. aasta tegevused ning majandusaruanne, samuti valiti uus juhatus. Peakorraldajateks Kati Saulin ning Katre Roomets.
XL üldkoosoleku protokoll on leitav siit.
XL üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit.

2018

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIX üldkoosolek toimus 19.-21. oktoobril 2018 Tamsalu Gümnaasiumis. Vaadati üle 2018. aasta tegevuskava aruanne, tutvustati ja kinnitati Õpilasliidu 2019. aasta tegevuskava, samuti vaadati ja kinnitati 2019. aasta eelarve ning 2019-2021 arengukava. Täiendati ka haridusplatvormi ning kinnitati autasude statuut. Peakorraldajateks olid Anna Martha Seer ja Arette Kuuseväli.
XXXIX üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXIX üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVIII üldkoosolek toimus 6.-8. aprillil 2018 Kadrika Keskkoolis. Vaadati üle tegevusaruanne 2018, majandusaasta aruanne ning revisjonikomisjoni aruanne. Tutvustati Õpilaste Eesti 2023 ning võeti vastu haridusplatvormi muudatusettepanek ja õpetajate õiguste suurendamise seisukoht. Valiti uus revisjonikomisjon ning uus juhatus, koosseisus esimees Marcus Ehasoo ning aseesimehed Joosep Kään ja German Skuja. Peakorraldajateks olid Andris Altsaar ja Melmariin Salumäe.
XXXVIII üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXVIII üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

2017

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVII üldkoosolek toimus 20.-22. oktoobril 2017 Viljandi Jakobsoni Koolis. Päevakorras oli 2017. aasta tegevuskava aruanne, tutvustati ja kinnitati 2018. aasta tegevuskava, lisaks tutvustati ning kinnitati integratsiooni seisukoht, põhikirja muudatus ning 2018. aasta eelarve. Erandkorras kinnitati ka juhatuse koosseis. Peakorraldajateks olid Kaidi-Ly Süldre ja Keili-Lea Süldre.
XXXVII üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXVII üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

Eesti Õpilasesinduste Liidu III erakorraline üldkoosolek toimus 6. mail 2017 Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis. Päevakorras oli KOV valimiste platvorm 2017 ning valiti uus juhatus. Esimeheks valiti Andreanne Kallas ning aseesimeesteks Marcus Ehasoo ja Erik Mikkus.
III erakorralise üldkoosoleku protokoll on leitav siit
III erakorralise üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVI üldkoosolek toimus 7.-9. aprillil 2017 Lihula Gümnaasiumis. Päevakorras olid tegevusaasta aruanne 2016/17, haridusplatvormi täiendamine, ettevõtlusõppe seisukoht, digiõppe seisukoht, majandusaasta aruanne, KOV valimiste platvorm 2017 ning valiti ka uus juhatus. Üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline, et juhatust valida – toimus III erakorraline üldkoosolek. Peakorraldajateks olid Mait Allas ja Erik Mikkus.
XXXVI üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXVI üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

2016

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXV üldkoosolek toimus 21.-23. novembril 2016 Rakvere Gümnaasiumis. Üle vaadati 2016. ja 2017. aasta tegevuskavad, kodukorra muudatused ning 2017. aasta eelarve. Lisaks toimus õpilasaktivistide rongkäik. Peakorraldajateks olid Anni Sikk ja Karmen-Eliise Kiidron.
XXXV üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXV üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIV üldkoosolek toimus 1.-3. aprillil 2016 Elva Gümnaasiumis. Üle vaadati tegevus- ja majandusaasta aruanded, teemaks tuli ka rahvusvaheliste suhete valdkonna strateegia. Valiti uus revisjonikomisjon ning juhatus. Juhatusse valiti esimees Andreanne Kallas, aseesimehed Mikk Tarros ning Killu Kolsar. Peakorraldajateks olid Kristi Tammemägi ja Dauri Paškovski.
XXXIV üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXIV üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

2015

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIII üldkoosolek toimus 20.-22. novembril 2015 Paide Gümnaasiumis. Üle vaadati tegevusaasta aruanne, 2016. aasta tegevuskava ja eelarve, põhikirja muudatused ning valiti ka juhatuse aseesimees, kelleks osutus Annela Tammiste. Peakorraldajateks olid Britt-Heleen Kandimaa ning Laura Maria Kull.
XXXIII üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXIII üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

2014

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXI üldkoosolek toimus 7.-9. novembril 2014 August Kitzbergi Nimelises Gümnaasiumis. Üle vaadati 2015. aasta eelarve, tegevuse aruanne, põhikirja muudatused, seisukoht valimisea langetamisel, Õpilaste Eesti 2019, seisukoht kohustusliku kooliea tõstmise osas, tegevuskava, arengukava, EÕEL-i seisukoht tasemetööde ja riigieksamite sooritamise ning kõrgkooli sisseastumise täiendamise osas. Juhatus muutus kolmeliikmelisest kaheliikmeliseks.
XXXI üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXXI üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXX üldkoosolek toimus 5.-6. aprillil 2014 Rakvere Gümnaasiumis. Üle vaadati tegevus- ja majandusaasta aruanded, samuti revisjonikomisjoni aruanne, põhikirja muutmine, Euroopa Parlamendi valimiste platvormi tutvustus ning valiti uus revisjonikomisjon ja juhatus. Juhatuse esimeheks osutus Lele Luup, aseesimeesteks Vivian Lepa ja Margit Kajak.
XXX üldkoosoleku protokoll on leitav siit
XXX üldkoosoleku pildigalerii on leitav siit