Eesti Õpilasesinduste Liit on noorte juhitud mittetulundusühing, mis sõltub suuresti riiklikust toetusest. Selleks, et jõuaksime rohkemate noorteni ja suudaksime laiemalt haridust mõjutada anname meie missiooni uskujatele võimaluse teha ka annetusi, et toetada Õpilasliidu tegemisi. Ka väiksem summa aitab meil teoks saata Õpilasliidu projekte ja üritusi, nii suudame Eesti koolinoortele pakkuda rohkem ning arendada jõudsamalt Eesti haridust koolinoorte visiooni kohaselt.

Eesti Õpilasesinduste Liit on liitunud annetuste kogumise hea tavaga ning meie tegevus on kooskõlas Eesti kodanikuühiskonna eetikakoodeksiga. Meie planeerimisdokumendid ja tegevuste aruanded on kenasti kodulehel üleval.

Õpilasliit on kantud valitsuse poolt tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. Tänu sellele saab eraisik oma maksustatavatest tuludest pärast teisi mahaarvamisi annetatud summa maha arvata ning juriidilisel isikul ei teki annetades lisakulusid.

Annetada saad Eesti Õpilasesinduste Liidu arveldusarvele EE427700771000848546 (LHV).