Eesti Õpilasesinduste Liidu autasude statuudi järgi jagatakse järgmiseid tunnustusi ja autasusid:

Teenetemärk on Õpilasliidu kõrgeim autasu, mis antakse Eesti Õpilasesinduste hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud isikule, kellel on õpilasesinduste ja/või EÕELi ees väljapaistvaid teeneid.
Aukiri on autasu, mis antakse Eesti õpilasesinduste ja/või EÕELi hüvanguks eeskujuliku tööga silma paistnud õpilasele või õpilasesinduste ja/või EÕELi ees arvestatavaid teeneid omavale isikule või asutusele/organisatsioonile.
Aunimetus on EÕELi autasu, mis antakse EÕELi tegevusse panustamisel kõige rohkem silma paistnud isikule.

Tunnusmärk antakse kõigile juhatuse ja tegevbüroo liikmetele alates 2018. aastast.

Kõik autasud antakse üle pidulikult, tavaliselt üldkoosolekul. Kantavat autasu kantakse vasakul pool rinna kõrgusel ning autasu kandmise õigus on üksnes neil, keda on autasuga tunnustatud. Autasude välja andmise üle otsustavad Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liikmed.

 

EÕEL-i autasude statuut on leitav siit.