Avaliku poliitika valdkond

Millega tegeleb
avaliku poliitika valdkond?

Avaliku poliitika valdkonna eesmärk on Õpilasliidu seisukohtade vormistamine, ametlike dokumentide koostamine, arvamusartiklite väljastamine ning pidev osalus hariduspoliitika kujundamisel. Meie ülesanne on tagada, et õpilaste arvamus jõuaks laiema kuulajaskonnani ning koolikeskkonda ja õppimist puudutavad probleemid leiaksid lahenduse.

Avaliku poliitika valdkonna eesmärgid

  • Koolides töötavad järjepidevad õpilasesindused, mis kuuluvad EÕEL-i;
  • EÕEL on hariduspoliitiliselt ja haridusmaastikul stabiilselt arenev;
  • Avaliku poliitika valdkonnal on tugev ja pädev meeskond;
  • EÕEL omab tugevat avalikku poliitikat kui tähtsamat tegevusvaldkonda;
  • EÕEL-i liikmed on teadlikud ja kaasatud organisatsiooni tegevustesse;
  • Vähemalt 6.-12. klassi õpilased on teadlikud õpilasesinduse olemusest ja EÕEL-i liikumisest.

Valdkonna liikmed

Kristjan Jaak Kangur

Annabel Aarla

Merilin Nurme

Kenzo Brauer

Marleen Uha

Kristofer Robin Kirsiste

Avaliku poliitika valdkonna juht on Mart Nael (mart.nael@opilasliit.ee).