Avaliku poliitika valdkond

Millega tegeleb
avaliku poliitika valdkond?

Avaliku poliitika valdkonna eesmärk on Õpilasliidu seisukohtade vormistamine, ametlike dokumentide koostamine, arvamusartiklite väljastamine ning pidev osalus hariduspoliitika kujundamisel. Meie ülesanne on tagada, et õpilaste arvamus jõuaks laiema kuulajaskonnani ning koolikeskkonda ja õppimist puudutavad probleemid leiaksid lahenduse.

Avaliku poliitika valdkonna eesmärgid

 • Koolides töötavad järjepidevad õpilasesindused, mis kuuluvad EÕEL-i;
 • EÕEL on hariduspoliitiliselt ja haridusmaastikul stabiilselt arenev;
 • Avaliku poliitika valdkonnal on tugev ja pädev meeskond;
 • EÕEL omab tugevat avalikku poliitikat kui tähtsamat tegevusvaldkonda;
 • EÕEL-i liikmed on teadlikud ja kaasatud organisatsiooni tegevustesse;
 • Vähemalt 6.-12. klassi õpilased on teadlikud õpilasesinduse olemusest ja EÕEL-i liikumisest.

Valdkonna jaotus

Valdkond on jaotatud kolme töögruppi: hariduspõhine integratsioon, mille ülesandeks on tegeleda haridusalase lõimumisega seonduvate probleemide lahendamisega, õpilaspoliitika, mis tegeleb õpilassõbraliku poliitika kujundamise ning levitamisega ja rahvusvahelised suhted, mille eesmärgiks on esindada EÕEL-i ja Eesti õpilasi Euroopa  katuseorganisatsiooni The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) töös ning panustada nii nende kui Eesti Õpilasesinduste Liidu arengusse.

Valdkonna liikmed

 • Richard Veelaid
 • Annabel Aarla
 • Kristofer Robin Kirsiste
 • Anna Maria Treifeldt
 • Merilin Nurme
 • Kenzo Brauer
 • Mart Nael
 • Kaur Oskar Vanaselja

Tegevusaastal 2020/21 on avaliku poliitika valdkonna juht Anette Viin (anette.viin@opilasliit.ee).