Õpilasesindajaks olemine tähendab vastutust kõigi õpilaste ees, kes koolis õpivad ja seal väga suure osa oma ajast veedavad. Seetõttu on oluline, et iga õpilasesindaja oleks teadlik oma õigustest ning kohustustest ja käituks heaperemehelikult võimalusega, mille on koolikaaslased talle andnud.

Loodame aabitsaga selgitada õpilasesindustele nende tööülesandeid ja struktuuri, et nad veelgi paremini hakkama saaks.

Aabitsa saab avada pildile vajutades.

Õpilasõiguste memo

Kui Sa pole oma õigustes kindel, siis saad neist uurida Õpilasõiguste memost.
Memoga saab tutvuda eesti keeles siin ja vene keeles siin.