Eesti Õpilasesinduste Liit | Mis on EÕEL?
1334
page-template-default,page,page-id-1334,page-parent,page-child,parent-pageid-2350,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Mis on EÕEL?

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi EÕEL) loodi 1998. aastal 17.-18. oktoobril, kui toimus Tallinna Pedagoogika Ülikoolis üldkogu, kus õpilasesindajad otsustasid moodustada mitteformaalse õpilasomavalitsuste regionaalseid alaliite ühendava katusorganisatsiooni Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu (nime muutus EÕEL-iks toimus kevad 2006).
Eesti Õpilasesinduste Liit esindab täna läbi oma liikmete ligi 90 000 õpilast üle Eesti, olles seega suurim noorteorganisatsioon Eestis. Liidu tööd juhib iga-aastasel üldkoosolekul valitud õpilastest koosnev juhatus.

 

EÕEL-i PÕHIKIRJALISED EESMÄRGID:

 

 • esindada Eesti õpilaste ja õpilasesinduste huve ja arvamusi avalikkuse ees, suhetes riigiasutustega ning rahvusvahelisel tasandil;
 • aidata kaasa õpilasesinduste koostööle ning kogemuste vahetamisele;
 • seista õpilasesinduste demokraatliku arengu ja järjepideva tegevuse eest Eestis; kaitsta õpilaste ja õpilasesinduste õigusi;
 • seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest;
 • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi, tihendada õpilaste omavahelist suhtlemist;
 • informeerida õpilasi Eesti ja rahvusvahelise hariduselu kohta;
 • suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule.

 

EÕEL PAKUB OMA LIIKMETELE:

 

 • aktiivset osalemist haridussüsteemi kujundamises läbi EÕEL-i töögruppide ja arutelurühmade;
 • õpilaste nõustamist haridusalastes küsimustes;
 • pidevat infot meililistide kaudu koolitustest ja üritustest;
 • tasuta või odavamaid koolitusvõimalusi õpilasesinduse arendamiseks;
 • aitame kaasa Sinu ja õpilasesinduste omavahelisele koostööle ning kogemuste vahetamisele;
 • kogemuste saamist ja enese teostamise võimalust läbi liidu töös osalemise – juhtimises, meeskonnatöös, esindamises jne.

EÕEL püüdleb eesmärkide saavutamise poole korraldades ümarlaudu, koolitusseminare, uuringuid, konverentse, laagreid, foorumeid; suheldes meediaga; võimaldades õpilastel külastada välismaal toimuvaid konverentse ja laagreid ning viies läbi mitmesuguseid projekte (nt projektid  „Arvuti õpilasomavalitsusele”, „101 Last Toompeale”, õpetaja-õpilase-lapsevanema konverentsisari, koolidemokraatia Ida- Virumaale jne). Viies läbi oma tegevusi lähtub EÕEL vabaühenduste eetikakoodeksist, mis on leitav siit.

 

Liidu tööd juhib iga-aastasel üldkoosolekul valitud õpilastest koosnev juhatus. Liidu meeskond koosneb vabatahtlikest juhatuse liikmetest (õpilased), vabatahtlikest valdkonnajuhtidest (õpilased) ja palgalistest töötajatest (tegevjuht, raamatupidaja, avaliku poliitika nõunik). Juhatus jagab omavahel valdkondlikud vastutused. Valdkonnajuhid on avaliku poliitika, liikmete, kultuuri, ja kommunikatsiooni valdkondadel. Lisaks on suurematel valdkondadel töögrupid, kuhu kuuluvad aktiivsed noored. Vastavalt vajadusele luuakse erinevate projektide tarbeks ka projektitöögruppe, korraldusmeeskondi jne.

EÕEL seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa ühiskonna ja õpilaspoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi. EÕEL-i töös ning eesmärkide saavutamisel saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad.

 

EÕEL-il on head koostöösuhted Riigikoguga, Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Sotsiaalministeeriumiga ja erinevate noorteühenduste ning haridust edendavate organisatsioonidega nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.