L üldkoosolek

Hea õpilasesindaja!

3.-5. mail toimus Järva-Jaani Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste Liidu L üldkoosolek. Üritusel arutleti 2023. ja 2024. aasta tegevusaruande, majandusaasta aruande ning Õpilasliidu uuendatud seisukohtade üle. Samuti toimusid juhatuse ning revisjonikomisjoni valimised.

Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirja järgi on iga liikmeskool kohustatud osalema üldkoosolekul. Igast koolist saab osaleda delegaadina/esindajana 1 inimene. Juhul, kui Teie õpilasesindusest ei ole võimalik esindajal üldkoosolekul osaleda, saate volitada oma esindajaks mõne teise liikmeskooli õpilasesinduse esindaja. Volitustega aitab Teid liikmete valdkonna aktivist Lisanna Jaakson (lisanna.jaakson@opilasliit.ee).

Kui soovid üritusel osaleda koos sõbraga, on võimalik teistel õpilastel osaleda volitusega ehk esindada mõnda EÕEL-i liikmeskooli, kellel endal ei ole võimalik esindajat saata. Sellest soovist tuleb teada anda Lisanna Jaaksonile (PS! üritusele palume registreerida siis, kui on saadud volituse saamise kohta kinnitus ). HEV õpilaste puhul on võimalik kaasa võtta toetusisik, kelle osalustasu on 0€, kuid palume sel juhul sellest meile eraldi teada anda meilile opilasliit@opilasliit.ee.

Üritusel kehtib 25€ suurune osalustasu liikmeskooli õpilasele ja volitusega osalejale ning 30€ suurune osalustasu külalistele, mida saab tasuda arvega. Osalustasu tasumise osas võtab Teiega peale registreerimist ühendust peakorraldaja Karl Erik Kirss. Arveid saame esitada nii juriidilistele kui ka eraisikutele (käibemaksu summale ei lisandu). Liikmeskoolide esindajatel soovitame oma koolilt küsida osalustasu kompensatsiooni.

Osalustasu eest tagatakse osalejatele majutus koolis, toitlustus kolme päeva jooksul, erinevad koolitused ja töötoad ning transport üritusele ja tagasi Eesti suurimatest keskustest.

Registreerimise tähtajaks on 29.04 kl 23.59! Registreerida L Üldkoosolekule saab SIIT.

Küsimuste ning murede korral pöörduge julgelt üldkoosoleku peakorraldajate poole:

Karl Erik Kirss

karl.kirss@opilasliit.ee

+372 5384 8683

Ade-Briana Nurk

ade.nurk@opilasliit.ee

+372 5621 5217

Kohtumiseni L üldkoosolekul!

Juhatuse kandidaadid

Juhatuse esimehe kandidaadid
Ats Mattias Tamm

Miks kandideerid just esimehe või aseesimehe kohale? Kui kandideerid mõlemale kohale, siis too välja, kumba eelistad ja miks.
Kandideerin esimehe kohale, sest näen, et selles positsioonis on mul kõige parem
võimalus teostada oma ideid ja mõtteid järgmiseks aastaks. Olles Liidu esimehe rolli
viimased poolteist aastat täitnud, ei näe ma hetkel ka põhjust koormust vähendada

Millised on Sinu kaks eesmärki, mille tahad Õpilasliidus tegevusaasta lõpuks täita? Kuidas need saavutad?
1. Soovin lõpuni viia Liidu finantsilise iseseisvuse saavutamise. Oleme täna liialt palju
sõltuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusest ning seda on ka aastaid välja
toonud revisjonikomisjon. Üldkoosoleku ajaks oleme me tõenäoliselt juba alustanud
vilistlaste seast nõustajate otsimisega, ent idee oleks järgmise tegevusaasta lõpuks
ka töötada välja plaan, kuidas finantsilise iseseisvuseni jõuda ning ehk ka alustada
konkreetseid tegevusi.
2. Soovin tegeleda järgmise aasta jooksul rohkelt järelkasvuga. Viimase kahe aasta
jooksul on hüppeliselt kasvanud kandideerimine korraldusmeeskondadesse,
aktivistiks ja tegevmeeskonda, ent soovin ka tegeleda sellega, et juhatusse jõuaks
rohkem inimesi. Selleks oleks vaja tegeleda oluliselt rohkem aktivistide ja
tegevmeeskonna koolitamisega ning samuti on vaja jagada neile vastutusrikkamaid,
aga see eest õpetlikemaid ülesandeid.

Kuidas toetada paremini Õpilasliidu liikmete aktiivsust?
Mina loen siit välja kaks küsimust. Esiteks, kuidas toetada Liidu liikmete aktiivsust
oma õpilasesinduse siseselt, ning teiseks, kuidas toetada Liidu liikmete osalust Liidu
töös. Alustame siis ehk esimesest. Liidu liikmete aktiivsust saame toetada erinevate
simulatsioonide ja koolitustega, mida täna liikmete valdkond läbi viib. Kindlasti aitab
ka liikmete kaasamine Liidu töösse. Kuidas aga toetada seda, et Liidu liikmed
rohkem meie töös osaleksid? Pandeemia aastad ning selle tõttu virtuaalselt toimunud üritused panid kõva põntsu Liidu liikmete aktiivsusele. Õnneks on näha olnud viimaste aastate jooksul aktiivsuse kasvu. Me ei saa eeldada, et liikmed tahavad osaleda meie töös, kui me neid aktiivselt ei kaasa. Avaliku poliitika sisendikorje üritused ning üldkoosolekutel toimuvad sisendikorje töötoad on üks võimalus, kuidas liikmeid riiklikku õpilasesindamisesse kaasata. Liikmeid üritustele tulema motiveerimiseks on vaja näidata rohkem, miks meie üritusel osalemine ka neile kasulik oleks ning et tegelikult on meie üritused päris ägedad ka. Samuti peaks
liikmeid vajadusel kaasama ka jooksvate küsimuste lahendamisse aasta jooksul.

Milliste tegevused tagavad tuleval tegevusaastal Õpilasliidu jätkusuutlikkuse, et Liidul oleks aastaringselt:
motiveeritud liikmeskoole;

– Enamjaolt vastasin ma sellele küsimusele eelmise küsimuse juures, aga kokkuvõttes minu arvates tuleb liikmeid rohkem kaasata ja nende arvamust ja sisendit kuulda võtta.
innukaid aktiviste;
– Rohkem peaks keskenduma valdkonna tööle kui muule seltsimisele. Seda võiks
tegelikult aktivistidega laiemalt arutada, ent minu arvates on meie praegused
aktivistide koosviibimised liiga palju keskendunud lõbusatele tegevustele kui nt
töökoosolekutele ja koolitustele. Järgmine aasta võiks toimuda aktivistide
koosviibimisi vaid kolm: aasta alguses, keskel ja lõpus. See eest oleks rohkem
valdkondade koosolekud, kus arutatakse peamiselt valdkonna tööga seotud
teemasid, ent kus on ikkagi võimalik oma valdkonnaga vahepeal ka midagi lõbusat
teha. Aktivistidele peaks ka rohkem keerulisemaid ja õpetlikumaid ülesandeid
jagama.
aktiivseid tegevmeeskonna liikmeid?
– Tegevmeeskonna puhul tuleks kindlasti toetada pädevuste arendamist, et TMi
liikmed saaksid valdkondi juhtida ja oma tööle keskenduda kindlamalt. Eelmine aasta näitas, et väljasõidud tõstavad TMi motivatsiooni, ehk ka neid tuleks juurde
planeerida.

Kuidas hindad Eesti Õpilasesinduste Liidu hetkeolukorda üldiselt?
– Pigem ok. Võrreldes eelnevate aastatega ütleks, et oleme kindlasti arenenud nii
huvikaitse kui ka liidusiseste teemade poolest. See aga ei tähenda, et nüüd peaks
õlale patsutama. Liidus on pidevalt väga palju arenemisruumi. Huvikaitse osas oleme saavutanud selle, et oleme võimelised kiiresti reageerima pommuudistele ning võtame pidevalt aktiivselt osa erinevatest koosolekutest ja muudest töörühmadest, mis õpilasi puudutavad. Samas arvan ka, et Õpilasliit võiks rohkem algatada erinevaid teemasid ja juhtida rohkem tähelepanu õpilaste probleemidele, mille osas hetkel sõna ei võeta. Finantspoole pealt, kuigi hetkel tulekahjusid ei ole ning oleme suhteliselt mugaval positsioonil, on alati risk, et meie rahastust rohkelt vähendatakse ning seepärast on vaja tegeleda finantsilise iseseisvuse tugevdamisega. Aktivistide osas on hetkel samuti pigem hästi ning aktivistid aitavad rohkelt kaasa Liidu tööle. Samas olen aasta (ja aastate) jooksul märganud, et aktivistide aktiivsus on vähenenud ning see on tõsine järelkasvu probleem.

Millistele hariduspoliitilistele küsimustele soovid juhatuses olles keskenduda ning kuidas saab Õpilasliit nende küsimustega tegeleda? Selgita.
– Neid on päris palju. Kõige olulisemad minu jaoks antud hetkel on tervisekaitsenõuete määruse uuendamine, põhikooli lõpetamine ning eestikeelsele õppele üleminek. Määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” on sotsiaalministri määrus, mis reguleerib koolipäeva alguse kellaaega, kontrolltöid, koduseid ülesandeid, vahetunde ja palju muud. Selle uuendamist on lubatud aastaid, ent siiani on lubadused jäänud vaid lubadusteks. Loodan, et 2025. aasta suvel see määrus lõpuks uuendatakse nii nagu hetkel lubatud. Selle teemaga peame pidevalt pildis olema ning tuletama meelde, et määruses sätestatu on õpilastele oluline. Põhikooli lõpetamine ja gümnaasiumisse sisseastumine on hetkel kuum teema. Kogu protsess on aastakümneid suhteliselt sarnane püsinud, ent õpilased on need, kes peavad kannatama ning keda see kõige rohkem mõjutab. Samuti on praegune süsteem koormav haridussüsteemile üldiselt. Tänased põhikooli lõpueksamid hindavad põhikoolis omandatud teadmisi kitsalt, ei ole enam eesmärgipärased ning need ei anna õpilastele piisavat tagasisidet. Samuti toimub põhikooli III õppeastes eksamite tõttu palju drillimist, mis küll eksameid aitab paremini sooritada, ent pikas perspektiivis õppimisele kasulik ei ole. Liit saab pidevalt teemat meelde tuletada ning selle osas sõna võtta, ka näiteks teiste organisatsioonidega koostöös. Eestikeelsele õppele ülemineku puhul me täpselt veel ei tea, mis meid ees ootab. Paljud vene emakeelega õpilased peavad hakkama õppima eesti keeles, mis alguses võib tunduda harjumatu. Olles ise ka 10 kuud õppinud koolis, kus õpe toimus minu jaoks suhteliselt võõras keeles, võin ka oma kogemusest öelda, et kui noori ei toetata ega looda teooria tundidele juurde praktilise väljundi võimalusi, on väga raske keelt selgeks saada. Ülemineku perioodil, sellele eelnevalt ja järgnevalt on väga oluline toetada neid samu vene emakeelega noori, et nende haridus ülemineku tõttu ei kannataks ning neil oleksid parimad võimalused eesti keelt õppida. Samuti on ka oluline, et keegi n-ö kaduma ei läheks ehk vene emakeelega õpilaste sotsiaalne elu ja tervis kannatada ei saaks. Liidul on võimalus olla nende samade noorte hääle edasikandja otsustajateni.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Juhatuse aseesimehe kandidaadid
Lenna-Lotte Annuk

1. Miks kandideerid just esimehe või aseesimehe kohale? Kui kandideerid
mõlemale kohale, siis too välja, kumba eelistad ja miks.
Minu Õpilasliidu tee algas 5 aastat tagasi. Kõik need aastad on see organisatsioon mul südames olnud. Tunnen, et nüüd on mul aeg astuda positsioonile, kus oman suuremat vastutust ja rohkem võimalusi. Soovin oma kogemusi ning oskusi kasutada Õpilasliitu panuse andmiseks.

2. Millised on Sinu kaks eesmärki, mille tahad Õpilasliidus tegevusaasta
lõpuks täita? Kuidas need saavutad?

-Sisekommunikatsiooni parandamine
Sisekommunikatsioon on väga oluline osa organisatsiooni tööst. Hea kommunikatsioon aitab kaasa aktivistide rahulolule, konfliktide ennetamisele ning teabe arusaamisele tegevmeeskonnas ja juhatuses. Kui jagada aasta alguses kindlad ülesanded aktivistide vahel, saab vältida ebaõnnestumist ja ebameeldivaid olukordi. Samuti peavad juhised olema selged. Valdkonna juhid ja juhatus peavad olema konkreetsed ja otsesed, et ülesanded saaks täidetud. Jooksvalt tuleks koguda tagasisidet ning arvamusi ka aktivistide ja tegevmeeskonna seast. Oluline on koordineerida kogu kommunikatsiooni liikumist ja teha kindlaks, et info on jõudnud õigesse kohta.

-Aktivistide aktiivsus
Töö tulemust mõjutab enim just töökeskkond. Aktivistid peavad tundma ennast Õpilasliidus hoitud ja vajalikuna. Samuti peavad juhid olema kaasavad, et luua oma valdkonnas usaldust. Aktivistide küsimustele vastamine peaks olema kiire ja selge. Valdkonna juht peab looma kindla eesmärgi ja sihiga tööülesanded. Sellega seoses oleks oluline aktiviste koolitada vastavalt valdkonna eesmärkidele. Koolitajaid saaks otsida ka vilistlaste seast. Kui paar vilistlast igale valdkonnale oma kogemustest räägiks ja isiklikke nippe jagaks, oleks hetkelistel aktivistidel rohkem ettekujutlust oma tööst.

3. Kuidas toetada paremini Õpilasliidu liikmete aktiivsust?
Õpilasliit on noorteorganisatsioon ja noored otsivad meeldivat, kaasavat ja turvalist
keskkonda. Kui suudame üritused teha meeldejäävaks ja mugavaks, viiakse informatsioon sellest ka edasi oma sõpradeni ja koolikaaslasteni. Noorte kogemus peab olema selline, et nad tahaks tagasi tulla. Sellega tagaksime nii hetkese aktiivsuse kui ka järelkasvu.

4. Milliste tegevused tagavad tuleval tegevusaastal Õpilasliidu
jätkusuutlikkuse, et Liidul oleks aastaringselt:

a) motiveeritud liikmeskoole;
Liikmeskoolidele tuleb luua tihedam kommunikatsioon nii ürituste perioodil kui ka üldiselt. Kõned tuleks teha mugavamaks mõlemale osapoolele. Informatsioon peaks olema liikmeskoolidele lihtsasti kättesaadav nii helistades kui ka meilitsi.
b) innukaid aktiviste;
Aktivistidele tuleks anda kindlamad ülesanded ja juhised. Kui valdkonnajuht ei sea oma valdkonnale kindlat eesmärki, kaob siht silme eest. Aktivist peaks teadma oma võimalusi ja kohustusi juba enne kandideerimist. Kindlasti on ka oluline tööülesanded jagada võrdselt ja õiglaselt.
c) aktiivseid tegevmeeskonna liikmeid?
Tegevmeeskonnale peab teadvustama enne tööaja algust, mis on nende konkreetsed tööülesanded. Aasta algusesse peaks lisama neile ka koolitusi, mis aitavad õppida juhtimist ja ajaplaneerimist. Samuti võiks tegevmeeskond aktiviste valides toetuda sellele, et valdkonnas oleks nii uusi tulijaid kui ka neid, kellel on juba kogemust. Nii on igal tegevmeeskonna liikmel hästi töötav meeskond ja ülesanded ei kuhju nende peale.

5. Kuidas hindad Eesti Õpilasesinduste Liidu hetkeolukorda üldiselt?
Eesti Õpilasesinduste Liit esindab õpilasi heal tasemel. Meie hääl on kuuldav ja populaarsus on tõusuteel. Kuigi väliselt tundub kõik super, tunnen mina kui hetkeline aktivist, et liigume pead laiali. Probleemne koht on meie sisekommunikatsioon. Kommunikatsioon on absoluutselt iga töö alus. See tegelikult ei ole nii raske, kui kõik oma panuse annavad. Kuidas saame astuda välja õpilaste eest, kui Liidu siseselt astume üksteise vastu? Leian, et kommunikatsiooni osas on meil veel pikk maa areneda.

6. Millistele hariduspoliitilistele küsimustele soovid juhatuses olles
keskenduda ning kuidas saab Õpilasliit nende küsimustega tegeleda? Selgita.

Juhatuses olles soovin panustada väärtustavasse haridussüsteemi. Täpsemini keskenduks formaalse- ja mitteformaalse hariduse väärtustele. Õpilasliidu siseselt saaks edastada erinevaid väljavaateid ja informatsiooni võimalustest. Üritustel peaks looma tegevusi, mis selgitaks mõlema haridusviisi vajadust, näiteks: simulatsioonid, katsed või infotunnid. Õpilasteni tuleb viia informatsioon nende mitteformaalsete haridusvõimaluste kohta.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Tristan Eriste

1. Miks kandideerid just esimehe või aseesimehe kohale? Kui kandideerid
mõlemale kohale, siis too välja, kumba eelistad ja miks.

Kandideerin Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimeheks, kuna
tunnen soovi liidus jätkata ning hetkel on ideaalne aeg kandideerimiseks
juhatusse. Mul on häid ideid ning tegemata jäänud projekte, millega
saaksin just juhatuses tegeleda.

2. Millised on Sinu kaks eesmärki, mille tahad Õpilasliidus tegevusaasta
lõpuks täita? Kuidas need saavutad?

1. Parendada Liidu väliskommunikatsiooni – Mõelda läbi liikmeskoolidega
suhtlemise strateegia ning tuua uusi lahendusi (kirjad teha visuaalseks ja
pilku-tõmbavamaks) ning hakata saatma liikmeskoolidele infokirju, mis
räägib liidu tegemistest ning jagab ka teemakohast infot.

2. Tõsta õpilasesindajate teadlikkust, kuidas peaks töötama hea õpilasesindus – Täiendada “ÕE juhtide programmi” ning levitada paremini selle kohtainfot liikmeskoolidele, lisaks tagada hea meeskond, kes aktiivselt tegeleks programmi sujumisega.

3. Kuidas toetada paremini Õpilasliidu liikmete aktiivsust?
Õpilasliidu liikmete aktiivsust saab kõige paremini toetada, kui luua
nendega hea kontakt ning hoida seda kontakti. See tähendab, et liikmete
valdkonna aktivistid ei kirjuta liikmeskoolidele ainult seoses üldkoosolekutega, vaid ka näiteks iga kuu/2 kuu tagant, uurimaks, kuidas ÕE-l läheb tööga ning kas neil on tulnud ette mõni mure või just on midagi väga hästi läinud – see näitab, et Liit ei hooli ainult üldkoosolekul osalejate arvust, vaid ka sellest et liikmeskoolides oleks töötavad õpilasesindused ning et Liit saab aidata ka muresid lahendada, kui muidu poleks osanud ÕE selle murega pöörduda Liidu poole.

4. Milliste tegevused tagavad tuleval tegevusaastal Õpilasliidu
jätkusuutlikkuse, et Liidul oleks aastaringselt:
a) motiveeritud liikmeskoole;

Liikmetega tuleb hoida tihedat kontakti aasta vältel. Lisaks tuleb teha kirjad pilku-tõmbavamaks ja paremini mõistetavaks, ning tuleks liikmetele meelde tuletada kõiki võimalusi, kuidas saab Liit panustada liikmeskoolide ÕE-de töösse.
b) innukaid aktiviste;
Tegevusaasta vältel tuleb teha lõbusaid koosviibimisi, kuid ka füüsilisi valdkondade koosolekuid, et hoida aktivistides meeskonnatunnet. Lisaks peab andma aktivistidele teistsuguseid põnevaid ülesandeid, et töö ei muutuks üksluiseks ja aktivistid tunneksid, et neid usaldatakse tähtsamate ülesannetega. Aktiviste tuleb ka premeerida tehtud hea töö eest, jagades näiteks tänukirju, et tõsta nende motivatsiooni tegemaks enda tööd veel paremini ning näidates et seda päriselt märgatakse ja austatakse.
c) aktiivseid tegevmeeskonna liikmeid?
Juhatus peab andma pidevat tuge tegevmeeskonnale ning pakkuma neile teistsuguseid ülesandeid, et nad saaksid tunnetada ka teisi teemasid, millega üldjuhul tegelevad teised valdkonnad või juhatus. See aitab kaasa sellele, et töö oleks mitmekesisem ning ei tekiks ühte igavat rutiini, lisaks annab aimu teistest valdkondadest ja juhatusest, et paremini mõista liidu tööd ning anda juurde kindlust
kandideerimaks tulevikus juhatusse.

5. Kuidas hindad Eesti Õpilasesinduste Liidu hetkeolukorda üldiselt?
Hetkel on Eesti Õpilasesinduste Liit üldiselt heas seisukorras, kuna Liidul on
olemas seisukohad tähtsamatel hariduspoliitilistel teemadel ning Liit on
olnud üldiselt hästi kajastatud ka meedias, olles andnud intervjuud
televisioonis kui ka kirjutanud arvamuslugusid. Probleemseks kohaks on
see, et enamus Liidu seisukohtadest on hetkeseisuga üldiselt vanad ja neid
tuleks uuendada. Lisaks ei tea paljud õpilasesindajad mis on Õpilasliit ja
millega see tegeleb, ega kuidas saab Liit aidata just neid ning nende
õpilasesindust. Kindlalt tuleb üle vaadata ka Liidu sisekommunikatsioon,
kuna hetkesed meeskonnaüritused ei täida kõige paremini oma pointi
ning toimub liiga vähe valdkonnasiseseid koolitusi.

6. Millistele hariduspoliitilistele küsimustele soovid juhatuses olles
keskenduda ning kuidas saab Õpilasliit nende küsimustega tegeleda? Selgita.

Juhatuses keskenduksin ma enim just kontrolltöödele ja tunnikontrollidele,
ning nende rohkusele. Hetkel puudub seaduses kindel sõnastus selle
kohta, mis üldse on tunnikontroll ja kontrolltöö kohta on kirjutatud väga
vähe. Tänu sellele kuritarvitavad osad õpetajad seda, tehes tunnikontrolle
mis tegelt peaksid olema kontrolltööd oma mahukuse poolest. See on
õpilastele halb, kuna tänu sellele tehakse reeglist rohkem töid (muidu võib
olla nädalas 3 ja päevas 1 kontrolltöö)(mida nii-kui-nii rikutakse) ja see
paneb õpilasele peale pinge et need tööd hästi ära teha, mis on kurnav.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Revisjonikomisjoni kandidaat

Jane Cathlyn Meigas
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab