Kandideerimine Õpilasliidu revisjonikomisjoni on avatud!

Iga kandidaat peab esitama järgmised dokumendid:

  • Allkirjastatud kandideerimisavaldus, milles tuleb märkida, et soovid kandideerida revisjonikomisjoni
  • CV, milles on kirjas Sinu kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused ja töökogemused.
  • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on 1 A4 (kirjastiilis Times New Roman, fondi suurus 12, reavahe 1,15p) ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind revisjonikomisjoni kandideerima.

Dokumendid tuleb PDF-formaadis esitada hiljemalt 27.03.2024 kell 23:59 meiliaadressile valimised@opilasliit.ee.

Revisjonikomisjon

Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevust revideerib kahe- kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.

Revisjonikomisjoni ülesandeks on põhikirja kohaselt:

  • kontrollida EÕEL-i tegevuse õiguspärasust;
  • anda hinnang liidu tegevuse otstarbekusele.
  • Revisjonikomisjon kontrollib otseselt EÕEL-i juhatuse tööd ja neile annavad aru oma töö kohta juhatuse liikmed.