Eesti Õpilasesinduste Liidu revisjonikomisjon 2022-2024

Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevust revideerib kahe- kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.

Revisjonikomisjoni ülesandeks on põhikirja kohaselt:

  • kontrollida EÕEL-i tegevuse õiguspärasust;
  • anda hinnang liidu tegevuse otstarbekusele.

Revisjonikomisjon kontrollib otseselt EÕEL-i juhatuse tööd ja neile annavad aru oma töö kohta juhatuse liikmed. 

Selleks, et kandideerida Eesti Õpilasesinduste Liidu revisjonikomisjoni peab iga kandidaat esitama järgmised dokumendid:

  • Allkirjastatud kandideerimisavaldus, milles tuleb märkida, et soovid kandideerida revisjonikomisjoni
  • CV, milles on kirjas Sinu kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused ja töökogemused.
  • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on 1 A4 (kirjastiilis Times New Roman, fondi suurus 12, reavahe 1,15p) ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind revisjonikomisjoni kandideerima.

 

Dokumendid tuleb PDF-formaadis esitada hiljemalt 15.05.2022 kell 23.59 meiliaadressile katre.roomets@opilasliit.ee.

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLVI üldkoosolek toimub 27.–29. mail 2022.