22 Apr Haridusvaldkonna katusorganisatsioonid sõlmisid Eesti haridusleppe

Eesti suurimad haridus- ja teadussektori eestkosteorganisatsioonid sõlmisid ühise haridusleppe. Lepe toonitab, et kvaliteetne, kättesaadav ning stabiilselt rahastatud haridus on Eesti jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega.

Eesti haridusleppe osalised on Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu (TÜ, TLÜ, EMÜ ja TKTK ametiühingud), Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia.

Hariduslepe sätestab vajaduse tõsta kõrghariduse riigipoolne rahastamine ja ka üldhariduse õpetaja palgafondi rahastamine vähemalt 1,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist. Allakirjutanud rõhutavad, et tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs. Ka on oluline, et riigipoolse rahastuse suurenemine tagaks kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused ja optimaalse töökoormuse. Samuti toetab hariduslepe õpetajaameti väärtustamist ühiskonnas ning seda, et üliõpilaste toetused ja stipendiumid peaksid olema kooskõlas elukalliduse kasvuga.

“Oleme kriitilises punktis, kus otsuseid hariduse edasise finantseerimise kohta enam edasi lükata ei saa,” sõnab Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog. “Riik on võtnud hariduse rahastamise ja tasuta kõrghariduse pakkumisega vastutuse, millest üritatakse nüüd kõrvale hiilida. Me ei väsi kordamast, et riigi panus kvaliteetsesse haridusse on investeering, millest saavad kasu kõik ühiskonna liikmed.”

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri lisas: “Haridusleppega rõhutame haridussektori terviklikkust ning olulisust. Haridusleppes sõnastatud eesmärkide täitmine  tagab Eesti väga hea hariduse jätkumise.”

Haridusleppe osalised kutsuvad leppele toetust avaldama ja sellega liituma kõiki haridus- ja teadusvaldkonnaga seotud isikuid ja organisatsioone.

Lisainfo:

Eleri Pilliroog
Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht
+372 5666 6888
eleri.pilliroog@eyl.ee

Reemo Voltri
Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees
+372 510 1797
reemo.voltri@ehl.org.ee