Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond

Millega tegeleb kultuuri- ja kommunikatsiooni-
valdkond?

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna põhilised ülesanded on:

 • EÕEL koostöö koordineerimine, partnerite haldamine
 • andmebaaside haldamine ja uuendamine
 • kodulehe haldamine ja täiendamine
 • pressiteadete koostamine ja saatmine
 • pideva meediakajastuse tagamine
 • info edastamine sotsiaalmeedias
 • ürituste tehnilise korraldusega
 • foto- ja videojäädustuste tegemisega
 • EÕEL ametlike ja mitteametlike ürituste ja projektide korraldamine või nende korralduse koordineerimine

Valdkonna liikmed

 • Artur Reinhold Unt
 • Getter Metsallik
 • Helen Link
 • Karolin Kask
 • Mattias Mägi
 • Oskar Pärn
 • Selena Jasmin Loorents
 • Siiri Kerno

Tegevusaastal 2020/21 on kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Katariina Järve (katariina.jarve@opilasliit.ee).