Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond

Millega tegeleb kultuuri- ja kommunikatsiooni-
valdkond?

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnd tegeleb:

  • Õpilasliidu koostöö koordineerimise ja partnerite haldamisega
  • andmebaaside haldamise ja uuendamisega
  • kodulehe haldamise ja täiendamisega
  • pideva meediakajastuse tagamisega
  • info edastamisega sotsiaalmeedias
  • ürituste tehnilise korraldusega
  • foto- ja videojäädustuste tagamisega
  • EÕEL-i ametlike ja mitteametlike ürituste ja projektide korraldamise või nende korralduse koordineerimisega

Valdkonna liikmed

Liisa Laur

Mia Marleen Lemetti

Kärt Utsu

Mia Faster

Chrisanne Tamm

Lasse Rihard Sissas

Saskia Metsallik

Diana Kutserova

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht on Karolin Kask (Karolin.kask@opilasliit.ee).