Home / Vormid ja ankeedid

Vormid ja ankeedid

Eesti Õpilasesinduste Liit aksepteerib ainult korralikult vormistatud arveid, mis võimaldavad selgelt aru saada, mille eest tasutakse.

Arve vormistamise põhistandardite kohta saab lugeda Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt ning Käibemaksuseaduse (KMS) §37-st.

Eesti Õpilasesinduste Liidule esitatav arve peaks kindlasti sisaldama järgmisi parameetreid:

 1. Eesti Õpilasesinduste Liidu rekvisiidid:
  Nimi: Eesti Õpilasesinduse Liit
  Juriidiline aadress: Pärnu maantee 102-21, 11312 Tallinn
  Email: opilasliit@opilasliit.ee
  Telefon: (+372) 5818 8651
 2. Arve väljastaja rekvisiidid:
  Ettevõtte/organisatsiooni nimi
  Juriidiline aadress ja kontaktandmed (telefon/email)
  Registreerimisnumber (Äriregistris)
  Käibemaksukohuslase korral ka käibemaksukohuslase number
  Arve väljastanud isiku nimi
 3. Erilist tähelepanu tuleks pöörata KMS §37 lg 7 punktidele 5, 6 ja 7. Ehk teisisõnu peaks arve toodud artiklite kirjeldus vastama küsimustele:
  – kuhu ja mida ning kui palju tarniti (seda kaupade puhul)?
  – kus, mis eesmärgil ja kellele teenust pakuti (seda teenuste osutamise puhul)?
  – toitlustamisteenuste puhul peaks olema selgelt eristatav ühikuhind ning toitlustatud inimeste kogus. Nt. Kartulisalat, 30tk, ühikuhind 1,00 €, kokku 30,00€ või päevapraad, 50tk, ühikuhind 2,60€, kokku 130,00€.
 4. Väljastatud arve, juhul kui ta on:
  – elektrooniline, peaks olema pdf-formaadis ning saadetud aadressile opilasliit@opilasliit.ee
  – paberkujul, siis allkirjastatud ning saadetud meie kontorisse.

 Tehniliste küsimuste tekkimisel saab abi tegevjuhi käest e-posti aadressi kairi.kitsing@opilasliit.ee kaudu.

SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE (BUSS/RONG)

SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE (BUSS/RONG)

SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE (AUTO)

SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE (AUTO)

TEGEVUSKULUDE KOMPENSEERIMINE

TEGEVUSKULUDE KOMPENSEERIMINE

ÕPILASESINDUSE ENESEHINNANGU ANKEET

ÕPILASESINDUSE ENESEHINNANGU ANKEET

 

Loading...