Eesti Õpilasesinduste Liit | Koolitused ja simulatsioonid
3683
page-template-default,page,page-id-3683,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Koolitused ja simulatsioonid

Koolitused

Eesti Õpilasesinduste Liit pakub kõigile oma liikmeskoolide õpilasesindustele tasuta koolitusi. Koolituste eesmärgiks on saavutada õpilaste ja õpilasesinduste valmisolek ja aktiivsus iseenda arendamiseks, millega tagatakse õpilasliikumise efektiivsus ja kompetentsuse pidev tõus ning õpilasesinduste põhiülesannete täitmise edukus. Koolituste teemadeks on:

Infotund EÕEL-i kohta

Infotund, kus räägitakse lähemalt, mis on Eesti Õpilasesinduste Liit. Koolituse peamine eesmärk on anda kiire ja üldine ülevaade Eesti Õpilasesinduste Liidust.

Avalik esinemine ja koolituse läbiviimine

Koolitus, kus osalejad omandavad baasteadmisi avalikust esinemisest. Juttu tuleb avaliku esinemise põhilistest osadest ja publiku osatähtsusest. Lisaks saab teada, millele peaks tähelepanu pöörama enne esinemist, selle ajal ning peale esinemist. Loomulikult antakse ka nõu, kuidas toime tulla kriisi- ja paanikaolukordades.

Motivatsioon ja meeskonnatöö

Koolitusel arendatakse õpilasesinduse meeskonnatööd ning antakse nippe motivatsiooni tõstmiseks. Aktiivne ja kaasahaarav koolitus, kus meeskonnatööd ei arendata ainult teooriaga, vaid viiakse läbi ka mänge ja ülesandeid. Soovides luua oma õpilasesindusega sujuvamat sidet ja efektiivsemat tegutsemist, siis see koolitus on täpselt selle jaoks.

Õpilasesinduse ABC

Õpilasesindus reaalsuses ei olegi nii lihtsalt toimiv esinduskogu. Koolitus annab ülevaate sellest, kuidas õpilasesindus võiks toimida ning kuidas anda tegevusaastale hea algus. Koolitusel antakse ülevaade, mis on õpilasesindus ja miks seda vaja on, millest ja kellest õpilasesindus koosneb, kellega on võimalik teha koostööd ning kuidas hoida terve aasta jooksul tegutsemist kõrgel tasandil. Samuti eraldi ülevaade juhatuse ning liikmete tööst.

Koostööpartnerlus

Koolitus, mis annab aimu koostööpartnerluse kohta. Osalejatele selgitatakse koostööpartnerluse põhimõtteid ning erinevaid võimalusi, kuidas saada partnereid korraldatavale üritusele. Koolituse vältel õpitakse, kuidas potentsiaalsete partneritega suhelda ning mida on õpilasesindusel võimalik partneritele pakkuda.

Kommunikatsioon

Koolitus, kust saab iga osaleja midagi, sest annab teadmisi ja nõuandeid kuidas õpilasesindus ja selle liikmed saavad erinevates olukordades osapooltega suhelda. Nõuandeid jagatakse nii meeskonna omavahelisest suhtlusest aga ka väljaspool õpilasesindust tegutsevatest valdkondadest.

Kuidas luua õpilasesindust?

Koolitus, mis annab laiapõhjalise ülevaate, kuidas alustada õpilasesinduse loomise ja tööga, millega arvestada ning kuidas see toimima peab. Kindlasti ei jää mainimata nipid, kuidas kogu protsessi ja tööd jätkata. Viige koolis õpilaste hääl juhtkonnani ning tehke oma ideed reaalsuseks!

Ürituste korraldamine

Me kõik oleme käinud erinevatel üritustel, kuid kas tead, milline on selle telgitagune ning kuidas kõik valmib? Koolitusel räägitakse nii meeskonna loomisest, koostööpartneritest, eelarvest kui ka kohapeal ning pärast üritust toimuvatest protsessidest.

Projektid

Koolitus annab hea ülevaate projekti kirjutamise põhialustest ning kuidas selle kirjutamisega alustada. Räägitakse läbi planeerimise ja eelarve osa, lisaks ka see mis peale projekti toimuma peaks. Koolituses käiakse läbi ka levinumad vead projekti kirjutamisel ning leitakse neile ühiselt ka lahendused.

Õpilasesindus digimaailmas

Viimastel õppeaastatel on koolielu üha rohkem veebi kolinud. Õpilasesindusel on samuti vaja uue olukorraga harjuda ning tööd üle võrgu korraldada. Koolitusel jagame loovaid ideid, kuidas õpilasesindajad saavad efektiivselt digimaailmas toime tulla. Juttu tuleb kasulikest programmidest ja digivahenditest, üritustest, mida veebis läbi viia, ning muudest ettevõtmistest, mida distantsilt teha saab

Simulatsioonid

Õpilasliit pakub 2018. aastast alates koolidele simulatsioone, mille eesmärgiks on tutvustada koolidemokraatiat ja selle aluseid läbi reaalsete situatsioonide. Simulatsioonide teemadeks on:

Sooneutraalsed tualettruumid

Teemad: koolidemokraatia, võrdsus, diskrimineerimine

Grupi suurus: 12-30

Simulatsiooniks kuluv aeg: 1,5h

 

Kirjeldus:

Neutraalses koolis käib parasjagu remont. Remondi käigus uuendatakse samamoodi ka tualettruume. Varasemalt on olnud Neutraalse kooli tualetid eraldi meestele ja naistele. Seda on põhjendatud sellega, et meil on kaks sugu ning sestap on igati loogiline, kui koolis asjad nii toimivad. Seekordse ehituse käigus on lahti läinud arutelu, kas ei oleks parem ehitata eraldi tualettruumide asemel hoopis sooneutraalseid tualette.

Arutelu algatasid õpilasesinduse aktiivsed liikmed, kes soovisid sooneutraalseid tualette. Tänane vaidlus on suuresti tekkinud erinevate huvigruppide vahel. On neid, kes soovivad sooneutraalseid tualette ja on neid, kes seda kohe üldse ei soovi.

Koolirajatised

Teemad: koolidemokraatia, võrdsus, vaba aeg, liikumine, aktiivne koolielu

Grupi suurus: 12-30

Simulatsiooniks kuluv aeg: 1,5h

 

Kirjeldus:

Sportlikkus koolis käib parasjagu remont. Remondi käigus uuendatakse kooliruume, lisaks ehitatakse kooli ka üks uus rajatis. Sportlik kool on küll väga sportlik, kuid viimasel ajal on probleemiks osutunud see, et sportimisvõimalusi ei jätku kõigile õpilastele vahetundide ajal. Seepärast tegid õpilasesinduse aktiivsed liikmed kooli juhtkonnale ettepaneku, et kooli võiks rajada uue rajatise ning välja käidi kolm ettepanekut: ronimissein, lauatennise laud või piljardi laud. Kahjuks koolil kõikide rajatiste jaoks raha ei jätku, mistõttu saab ehitada ainult ühe rajatise.

See aga tekitas kooli huvigruppide vahel suure vaidluse, sest erinevad huvigrupid tahavad erinevaid rajatisi.

Loo ise oma kool

Teemad: koolidemokraatia, õpilasesinduse roll koolis

Grupi suurus: 12-30

Simulatsiooniks kuluv aeg: 1,5h

 

Kirjeldus:

Oled kooli õpilasesinduse liige ning ühel päeval otsustas Sinu koolidirektor Sulle võimu koolis täielikult üle anda. See tähendab, et on täiesti Sinu otsustada, mis koolis toimuma hakkab. Simulatsioonis hakatakse tegema omavahel koostööd, et leida parimad lahendused ja ideed, mida koolis rakendama peaks.

Tee oma hääl kuuldavaks

Teema: koolidemokraatia, haridus, osalus, õpilased

Grupi suurus: 8-50(6-8 grupid)

Simulatsiooniks kuluv aeg: 1.5h

 

Kirjeldus:

Antud simulatsioonis käsitletakse ühte noore peamist inimõigust: hariduse olemasolu. Defineeritakse sõnad ,,haridus” ja ,,koolidemokraatia”, arutletakse, milline haridus meil parasjagu on ning kuidas me tahaksime, et see nii on. Teine osa simulatsioonist on demokraatia arendamine nii, et inimestel on sõnaõigust.

Küberkiusamise tõkestamine

Teemad: küberkiusamine, demokraatia/osalus, interneti kirjaoskus

Grupi suurus: 10-30

Simulatsiooniks kuluv aeg: 45min

 

Kirjeldus:

Tegemist on simulatsiooniga, mis käsitleb küberkiusamist kõrvalvaataja rollist. Osalejad asetatakse erinevatesse stsenaariumitesse ning langetama otsuseid, mida nad selles olukorras kõige tõenäolisemalt teeks.

Vaidleme selgeks

Teemad: koolidemokraatia, võrdsus, liikumine, vaba aeg koolis, tervis, tehnoloogia areng

Grupi suurus: 15-29 

Simulatsiooniks kuluv aeg: 1h-1,5h

 

Kirjeldus:

Nuti-Muti koolis on viimase õppeaasta jooksul tekkinud probleem mobiiltelefonide kasutamisega nii tunnis kui vahetunnis. See on hakanud häirima kooli õpetajaid, kelle hinnangul ei ole võimalik tunde anda, kui õpilased järjest enam mobiiltelefone omavoliliselt kasutavad, selle asemel, et tunnis tähele panna ja kuulata. Õpetajad tegid ühispöördumise kooli juhtkonnale, et kehtestada kodukorras uus punkt, mis keelaks õpilastel terve koolipäeva vältel ükskõik, millist nutiseadet kasutada. Selleks loovutavad hommikul õpilased oma seadme nutikasti ning saavad pärast koolipäeva lõppu selle tagasi.

Antud ettepanek aga tekitas erinevate huvigruppide jaoks palju segadust ja probleeme- on neid, kes üldse ei toeta antud ettepanekut ja on neid, kes seda juba väga ootavad. Kuna koolis läks debatt nutivahendite teemal niivõrd suureks, otsustas koolidirektor kokku kutsuda koosoleku, et erinevate huvigruppidega läbi arutada, millist tulevikku Nuti-Muti koolile enim soovitakse.

Mõtleme läbi

Teemad: kiusamine, inimestevahelised suhted

Grupi suurus: 10-25 

Simulatsiooniks kuluv aeg: 60min

 

Kirjeldus:

Paula on väikese kooli õpilane, kellele meeldib olla rohkem omaette ja seepärast ei ole tal palju sõpru. Enamus ajast ei tekita see tema jaoks probleeme, kuid vahel on tal sellepärast kurb ja samas ei oska ta seepärast ka ette kujutada, mida teised klassikaaslased temast arvavad. 

Koolis oli söögivahetund ning Paula otsustas mitte sööklasse minna. Temaga liitusid Sofia ja Mattias ning Paulal oli sellest hea meel, sest talle tundus, et neil on nüüd võimalik omavahel tuttavaks saada. Kuid Sofia ja Mattias otsustavad kiusama hakata nende teist klassivenda Alfredi. Missuguse otsuse langetab Paula? On aeg otsustamiseks.

Esita koolituse või simulatsiooni tellimus siin:


  Millist/milliseid koolitusi soovite?

  Infotund EÕEL-i kohta

  Avalik esinemine ja koolituse läbiviimine

  Motivatsioon ja meeskonnatöö

  Õpilasesinduse ABC

  Koostööpartnerlus

  Kommunikatsioon

  Kuidas luua õpilasesindust?

  Ürituste korraldamine

  Projektid

  Õpilasesindus digimaailmas


  Millist simulatsiooni soovite?

  Sooneutraalsed tualettruumid

  Koolirajatised

  Loo ise oma kool

  Tee oma hääl kuuldavaks

  Küberkiusamise tõkestamine

  Vaidleme selgeks

  Mõtleme läbi  Lisainfot koolituste ja simulatsioonide kohta küsi liikmete valdkonna juhilt.