Eesti Õpilasesinduste Liit | Infokiri november 2015
747
post-template-default,single,single-post,postid-747,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Infokiri november 2015

Infokiri november 2015

Infokiri                                                                       

November 2015

Juhatus

Aron-Antti Vaino, Mikk Kask, Annela Tammiste

Juhatusel algas novembrikuu tegemisterohkelt. 2. novembril kohtuti Haridus- ja Teadusminister Jürgen Ligiga, lisaks temale osalesid veel koosolekul tema nõunik Martin Terep ning üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar. Räägiti tulevastest projektidest, Õpilasliidu suunadest, üldkoosolekust ning päevakajalistest teemadest

5. novembril käisid Annela ning Mikk Tallinna Ülikooli teise kursuse noorsootöö tudengitele rääkimas Õpilasliidust ning õpilasesindustest. Samal päeval toimusid üle Eesti ka Osaluskohvikud, millest meie meeskond korraldajate või lauajuhtidena osa võttis.

6. novembril käis Annela Riigikogus, et valida koos teiste noorteühenduste esindajatega välja Hea Eeskuju. On hea meel tõdeda, et meie pisikeses riigis on nii palju tublisid ning hakkajaid noori! Otsust langetada polnud kerge.

9. novembril toimus meie selle sügise suurim üritus: üle-eestiline regionaalne koolitus! Regionaalsetel koolitustel osales üle 500 noore, kellele räägiti õpilasesinduse toimimisest, Õpilasliidust ning lisaks toimusid ka erinevad aruteluringid. Ka juhatus oli sel päeval üle Eesti end laiali jaganud – Mikk koolitas Tallinna ja Harjumaa noori, Aron-Antti Tartu- ja Jõgevamaa õpilasesindajaid ning Annela Järva- ja Viljandimaa õpilasi. Aitäh kõigile osalejatele ning korraldajatele!

Lisaks 9. novembril osales aseesimees Mikk Kask Haridus- ja Teadusministeeriumis noorteühenduste aastataotluse infopäeval, kus saadi palju uut infot EÕEL-i 2016. aasta rahastamise kohta. Aastataotlus esitati ministeeriumile 30. novembril.

Edasi tegutseti juba üldkoosoleku vaimus – 20.-22. novembril toimus Paide Gümnaasiumis Õpilasliidu XXXIII üldkoosolek. Tänu meie liikmete valdkonnale saadi lõpuks kokku 9/10 meie liikmeskoolidest! Muudeti ära viis aastat oodanud põhikirjalised eesmärgid, võeti vastu eelarve ning tegevuskava. Lisaks valiti juhatusse uus aseesimees – enne assistendi ülesandeid täitnud Annela Tammiste. Palju õnne!

Üldkoosoleku peakorraldajateks olid Britt-Heleen Kandimaa ning Laura Maria Kull, korraldusmeeskonna liikmeteks Harold Lepp, Andri Suga, Karolin Eks, Helen Värno, Karl Tereping, Anete Kõlli, Kaidi Veske, Katrin Jõesaar, Hanna Brigita Jaanovits ning Maarja Mõts. Nende koordinaatoriks oli Annela Tammiste. Aitäh korraldajatele suurepärase töö eest!

27. novembril käis Annela koos avaliku poliitika valdkonna juhi Eleri Pilliroo ning kahe avaliku poliitika valdkonna liikme, Kert Kase ning Hanna-Maria Metsaga, Haridus- ja Teadusministeeriumis arutamas õpetajate õiguste suurendamise üle.

Samuti möödus november Aron-Anttil Teeviida meeskonnaga läbirääkimistega, lepiti kokku EÕELi boksi asukoht, suurus ja tingimused.

Avaliku poliitika valdkond

Eleri Pilliroog

Novembri alguses kohtus avaliku poliitika valdkonna juht koos aseesimehe Mikk Kasega Koolisüsteemid OÜ-ga ning arutati koostööpunkte digitaalsete õppematerjalide väljatöötamisel. Seejärel toimus 7. novembril avaliku poliitika valdkonnal seminar Tallinnas. Õpilasliidu avaliku poliitika kohta tegi aktivistidele koolituse meie nõunik Helena Veldre, valdkonna juht viis läbi meeskonnakoolitust ning samuti toimusid mõlemal töögrupil – hariduspõhine integratsioon ja õpilaspoliitika – eraldi koosolekud.

9. novembril tutvustas valdkonna juht Lääne- ja Raplamaa regionaalkoolitusel lähemalt Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Juba 20.-22. novembril toimus EÕELi XXXIII üldkoosolek Paides. Avaliku poliitika valdkonnal olid käed-jalad tööd täis. Valmistati ette foorumetendus, toimusid põnevad avaliku poliitika töötoad ning samuti kujunes tihe arutelu avaliku poliitika järgneva aasta tegevuse üle. Üldkoosolekul toimunu kohta andis Vikerraadiole intervjuu ka valdkonnajuht Eleri Pilliroog, mida saab järele kuulata siin.

Samal kuul osalesid avaliku poliitika valdkonna aktivistid Brita Ennok ja Dauri Paškovski kahel Kultuuriministeeriumi huvihariduse ümarlaual.

27. novembril viibisid valdkonna juht koos aktivistide Hanna-Maria Metsa ja Kert Kasega Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis seoses haridustöötajate õiguste suurendamisega.

Avaliku poliitika valdkonna poolt lähevad ka õnnitlused äsjavalitud aseesinaisele Annela Tammistele.

Liikmete valdkond

Andreanne Kallas

Novembrikuu alguses tehti veel viimaseid ettevalmistusi Regionaalseteks koolitusteks, mis toimusid 9. novembril. Regionaalsed koolitused toimusid kõigis maakondades ning nendest võttis osa ligikaudu 500 õpilast. Aitäh kõigile osalenutele ning suurepärastele koolitajatele!

Kohe peale regionaalseid koolitusi hakati kontakteeruma liikmeskoolidega, et tagada võimalikult suur osalus üldkoosolekul, mis toimus 20.-22. november Paide Gümnaasiumis. Üle 5 aasta saime üldkoosolekule kokku 9/10 liikmeskoolidest ehk meil oli võimalik teha muudatusi EÕEL-i põhikirjas.

Veel käisid 3. novembril liikmete valdkonnast Oskar Kobar ning avaliku poliitika valdkonnast Kert Kask infotundi andmas Elva Gümnaasiumi noortele.

25 novembril käisid Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesinaine Annela Tammiste ning avaliku poliitika valdkonna liige Frederik Normann infotundi andmas Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis.

Mõlemad infotunnid läksid hästi ning õpilased said endale uusi teadmisi ja motivatsiooni.

Kultuurivaldkond

Anna Leena Tae

Novembris aitasid kultuurivaldkonna liikmed viia läbi koostöös liikmete valdkonnaga regionaalseid koolitusi ning rahvusvaheliste suhete valdkonnaga rahvusvahelist õppurite päeva.

Osalesime peaaegu terves koosseisus XXXIII Üldkoosolekul, kus leidsime aega koosolekutki pidada.

5 valdkonna liiget: Grete Haube, Karmen-Eliise Kiidron, Merit Mölder, Kristi Tammemäe ja Kerstin Maipuu kuulusid üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni.

Valdkonna juht Anna Leena Tae andis üldkoosoleku ametlikel osadel aru 2015. aasta tegevuskavast ning esitles ka 2016. aasta tegemisi.

Sel kuul saabus vastus oktoobris esitatud Õpilasöö projekti osas, mis osutus esialgu eitavaks. Projektitiim pidas kuu jooksul 2 Skype-koosolekut ning tegeles aktiivselt projekti täiendamise ning muutmisega. Projekt sai uuesti esitatud novembri lõpus ning nüüd oodatakse vastust, mis selgub detsembri keskpaigas.

Korraldustiim tegi ettevalmistusi Teeviidaks, valdkondade päevaks ja Õpilasliidu jõulupeoks.

Valdkondadepäev ja jõulupidu on planeeritud 12. detsembrile.

Valdkondadepäevale on oodatud tegusad liikmed kõikidest valdkondadest, jõuluõhtule lisaks neile ka 2015. aasta korraldusmeeskonnad ning vabatahtlikud.

Jõuluõhtu on hea võimalus mõelda tagasi möödunud aastale, tänada kõige enam silma paistnud vabatahtlikke ja veeta teineteise seltsis tore õhtu. Meelt lahutavad muusikalised etteasted, meeskondlikud mängud ja tegevused. Valdkondadepäeval on aset leidmas arutelu, mida juhib vilistlane Edvard Ljulko.

Soovime kõigile ilusat jõuluootust!

Rahvusvaheliste suhete valdkond

Mikk Tarros

November möödus rahvusvaheliste suhete valdkonnal kiirelt ning produktiivselt. 2.-8. novembril oli esindatud meie rahvusvaheline delegatsioon kooseisus Mikk Tarros ja Jette-Mari Anni EÕEL-i katuseorganisatsiooni OBESSU “Convention of Student Welfare” sündmusel Rumeenias, Cluj-Napocas. Sündmusele olid kokku tulnud õpilasaktivistid ning liikmesorganisatsioonide esindajad üle kogu Euroopa. Keskenduti OBESSU õpilaste heaolu töögrupi dokumendi sisendi kogumisele. Samuti mahtus nädalasse ka uute kontaktide loomine, erinevad koolitused ning kohtumised nii Euroopa Parlamendi liikmete kui ka Euroopa noorteorganisatsioonide esindajatega.

17. novembri, leidis aset rahvusvaheline õppurite päev. Nagu ka eelmised aastad on EÕEL-i rahvusvaheliste suhete valdkond aidanud seda tähtsat päeva Eesti õpilastega tähistada. Selle aasta teemaks oli “Õigus õppida ja vabadus aktiivsusele”. Kampaania käigus valmisid plakatid, mida võis näha ka paljudes koolides üle Eesti. Kampaaniaga oli põimitud veel selfie-võistlust, et õpilased ning aktivistid saaksid sellel päeval oma vahvaid tegemisi kajastada. Kaasatud olid ka EÕEL-i vilistlased, kelle abil valmisid õpilasaktivismi ning rahvusvahelist õppurite päeva promovad videod. Videoid saab näha siin ning siin.

Samuti oli rahvusvaheliste suhete valdkond esindatud ka 20.-22. novembril toimunud EÕEL-i XXXIII üldkoosolekul. Valdkonna juht Mikk Tarros andis ülevaate eelmise poolaasta tegemistest ning tutvustas uue tegevuskava plaane. Koostöös meie partnerorganisatsiooniga – Soome Gümnaasiumiõpilaste Liiduga, oli üldkoosolekul kohal ka nende esindaja Märt Vesinurm.

Kuu sisse mahtus veel ka valmisumine 4.-6. detsember toimuvale OBESSU liikmesorganisatsioonide “Council of Members” kohtumiseks.

Kommunikatsioonivaldkond

Epp Sillukse

Möödunud kuu oli kommunikatsioonivaldkonnale äärmiselt töökas. 9. novembril toimusid regionaalsed koolitused, kus valdkonna juht tutvustas osalistele Õpilasliidu tööd ja olemusest, Pärnu Ülejõe Põhikoolis, kuhu olid kokku tulnud Pärnumaa ja Saarte noored, kes olid väga huvitatud Õpilasliidu tegemistest. Regionaalsed koolitused olid edukad ka teistes maakondades ning tänu sellele on meediatiimi ridadesse astunud uus noor: Ranno Lauri! 17. novembril oli rahvusvaheline õppurite päev, mille raames valmis meediatiimi poolt kaks videot koostöös rahvusvaheliste suhete valdkonnaga. Suur aitäh vilistlastele Toomas Laigu, Kristo Peterson, Liina Hirv ja Elis Tootsman! Videod on vaadatavad siin ja siin. 20.- 22. novembril toimus Paide Gümnaasiumis oodatud XXXIII üldkoosolek. Selleks, et tagada üldkoosoleku kajastus, tuli koordineerida meediatiimi tööd nii piltide kui videote näol. Lisaks tuli valdkonna juhil tutvustada esimese poolaasta tegemisi ning 2016. aasta tegevuskava. Tänu noorte huvile sai väga produktiivset tagasisidet, millega saab tööd edasi teha. Üldkoosolekust on üleval üle tuhande pildi, mis on vaadatavad siin ning valminud on video, mida saab näha siin. Suur aitäh meediatiimile, tehtud töö eest!