is phenergan an opiod phenergan right posterior tidbial tendonitis what schedule drug is phenergan with codeine how strong is provigil phenergan w dextromethorphan

EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

MÄRTS 2020

EÕEL-i MÄRTSI KOKKUVÕTE

Märts nägi algselt ette nii juhatusele kui ka valdkondadele üldkoosoleku ettevalmistamist. Riigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu lükkus aga üldkoosolek tulevikku ning samuti takistas uus olukord ka aktivistide koosviibimise toimumist ning valdkondade koosolekuid. Siiski pole elu Õpilasliidus seisma jäänud ning tegemisi on küllaga.

Kui veel märtsi alguses valmistas juhatus ette XLII üldkoosolekut, siis märtsi keskel pidi juhatus võtma vastu otsuse üldkoosoleku edasilükkumise osas eriolukorra tõttu. Esimene võimalik toimumisaeg on hetkeseisuga mai lõpp. 12. märtsil pidas koosoleku Õpilasliidu juhatus, kus võeti vastu otsus edasi lükata XLII üldkoosolek ning kinnitati sel aastal välja antavad Õpilasliidu autasud. Märtsi viimasel nädalal toimus tegevmeeskonna koosolek, kus kooskõlastasime tegevused kuni eriolukorra lõpuni.

Avaliku poliitika valdkond jõudis pidada märtsi alguses koosoleku, kus pandi paika üldkoosoleku detailid. Liikmete valdkond jõudis märtsi alguses Viimsi Koolis läbi viia kolm koolitust ning saatis laiali ka distantsõppe tagasiside küsitluse. Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond korraldas aktivistide koosviibimist, mis kahjuks edasi lükkus, ning alustas ka Õpilasliidu meediamonitooringu läbiviimist.

EÕEL-i MÄRTSI KOKKUVÕTE

Märts nägi algselt ette nii juhatusele kui ka valdkondadele üldkoosoleku ettevalmistamist. Riigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu lükkus aga üldkoosolek tulevikku ning samuti takistas uus olukord ka aktivistide koosviibimise toimumist ning valdkondade koosolekuid. Siiski pole elu Õpilasliidus seisma jäänud ning tegemisi on küllaga.

Kui veel märtsi alguses valmistas juhatus ette XLII üldkoosolekut, siis märtsi keskel pidi juhatus võtma vastu otsuse üldkoosoleku edasilükkumise osas eriolukorra tõttu. Esimene võimalik toimumisaeg on hetkeseisuga mai lõpp. 12. märtsil pidas koosoleku Õpilasliidu juhatus, kus võeti vastu otsus edasi lükata XLII üldkoosolek ning kinnitati sel aastal välja antavad Õpilasliidu autasud. Märtsi viimasel nädalal toimus tegevmeeskonna koosolek, kus kooskõlastasime tegevused kuni eriolukorra lõpuni.

Avaliku poliitika valdkond jõudis pidada märtsi alguses koosoleku, kus pandi paika üldkoosoleku detailid. Liikmete valdkond jõudis märtsi alguses Viimsi Koolis läbi viia kolm koolitust ning saatis laiali ka distantsõppe tagasiside küsitluse. Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond korraldas aktivistide koosviibimist, mis kahjuks edasi lükkus, ning alustas ka Õpilasliidu meediamonitooringu läbiviimist.

ÕPILASLIIT ON KAASA RÄÄKINUD

 • 10. märtsil kohtus juhatuse esimees Marcus Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põlluga ning hariduskorralduse osakonnajuhatajaga Ingar Dubolazoviga. Räägiti mitmest oluliset teemast, sh ainekavade arendusest, tervisekaitse määruse muutmisest kooli päevakavale, koolijuhtide hindamisest/atesteerimisest, vene õppekeelega koolidest ja tuleviku plaanidest. Õpilasliit tänab ministeeriumit kohtumise eest ning on positiivne tulevase koostöö osas. 
 • Õpilasliidu juhatus edastas eriolukorra alguses pöördumise Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Haridus- ja teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile, et pöörata tähelepanu neile õpilastele, kel puudub korralik digitaristu, kelle jaoks on koolitoit ainukene soe toidukord päevas ning ka neile noortele, kelle jaoks on kodu viimane koht, kus nad olla tahaksid. Õpilasliidu hinnangul on just eelpool toodud sihtgrupid distantsõppe perioodil kõige haavatavamad, mistõttu on oluline, et nii riik kui kohalikud omavalitsused neile tähelepanu pööraks.
 • 25. märtsil esindas juhatuse esimees Marcus õpilaste mõtteid distantsõppe kohta ETV saates “Terevisioon”.
 • Õpilasliit on hoidnud ning hoiab ka edaspidi kätt pulsil igal otsusel, mis distantsõppe raames tehakse ning on vajadusel operatiivselt ühenduses otsustajatega, kui miski tundub õpilaste kontekstis problemaatiline. 

ÕPILASLIIT ON KAASA RÄÄKINUD

 • 10. märtsil kohtus juhatuse esimees Marcus Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põlluga ning hariduskorralduse osakonnajuhatajaga Ingar Dubolazoviga. Räägiti mitmest oluliset teemast, sh ainekavade arendusest, tervisekaitse määruse muutmisest kooli päevakavale, koolijuhtide hindamisest/atesteerimisest, vene õppekeelega koolidest ja tuleviku plaanidest. Õpilasliit tänab ministeeriumit kohtumise eest ning on positiivne tulevase koostöö osas. 
 • Õpilasliidu juhatus edastas eriolukorra alguses pöördumise Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Haridus- ja teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile, et pöörata tähelepanu neile õpilastele, kel puudub korralik digitaristu, kelle jaoks on koolitoit ainukene soe toidukord päevas ning ka neile noortele, kelle jaoks on kodu viimane koht, kus nad olla tahaksid. Õpilasliidu hinnangul on just eelpool toodud sihtgrupid distantsõppe perioodil kõige haavatavamad, mistõttu on oluline, et nii riik kui kohalikud omavalitsused neile tähelepanu pööraks.
 • 25. märtsil esindas juhatuse esimees Marcus õpilaste mõtteid distantsõppe kohta ETV saates “Terevisioon”.
 • Õpilasliit on hoidnud ning hoiab ka edaspidi kätt pulsil igal otsusel, mis distantsõppe raames tehakse ning on vajadusel operatiivselt ühenduses otsustajatega, kui miski tundub õpilaste kontekstis problemaatiline. 

OLULINE INFO ÕPILASTELE

 • Distantsõpe kestab hetkeseisuga 4. maini
 • Kindlasti ei toimu eksamid ja tasemetööd enne maikuud
 • Hetkeseisuga koolivaheajad ära ei jää
 • Kui maikuus tavaline õppetöö ei taastu, siis lükatakse riigieksamid suvesse või jäetakse sootuks ära
 • Operatiivse info saamiseks jälgi Õpilasliidu Facebooki

OLULINE INFO ÕPILASTELE

 • Distantsõpe kestab hetkeseisuga 4. maini
 • Kindlasti ei toimu eksamid ja tasemetööd enne maikuud
 • Hetkeseisuga koolivaheajad ära ei jää
 • Kui maikuus tavaline õppetöö ei taastu, siis lükatakse riigieksamid suvesse või jäetakse sootuks ära
 • Operatiivse info saamiseks jälgi Õpilasliidu Facebooki