EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

JAANUAR 2021

TEGEV-

MEESKOND

Juhatuse jaoks möödus jaanuar üsnagi töiselt.

Suured muutused toimusid Eesti valitsuse koosseisus ning saatsime seetõttu uue valitsuse moodustajatele ka omapoolsed ideed ja mõtted, millega kindlasti lähiajal tegeleda tuleb. Mõned teemad neist olid näiteks õpetajate palgakasv, noorte vaimne tervis ja hariduslike erivajadustega õpilased.

Trükisoojalt ootavad järgmisel üldkoosolekul jagamist õpilasõiguste memod, mis valmisid nii eesti- kui ka venekeelsena.

Epidemioloogilise olukorra tõttu oleme oma meeskonnaga väga vähe kohtunud. Tegime kõikidele aktivistidele saabunud 2021. aasta puhul väikesed pakikesed, et neid meeles pidada.

Kohtusime Lasnamäe Noorte Nõukoguga, kellega asume tihedamat koostööd tegema, et vene emakeelega õpilasi Õpilasliidu tegevusse rohkem kaasata. Uus kohtumine peaks nendega peaks toimuma juba pärast koolivaheaega!

Toimus Noorte Nõukogu kohtumine, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts tutvustus ministeeriumi plaani, kuidas haridusvaldkond koroonakriisist väljuma peaks.

Toimus ka järjekordne Eesti Õpetajate Liidu hariduse salongiõhtu, kus jaanuarikuu teemaks oli “Võimalus ja vabadus olla täna õpetaja“.

Üle pika aja said kokku E3 ehk Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatused, kellega arutasime koostööd tulevikus.

Oleme alustanud õpilasesinduste juhtide õppeprogrammi loomist, mis esialgse plaani järgi valmib sügiseks. Programm saab olema mõeldud õpilasesinduste praeguste või tulevaste juhtide koolitamiseks.

Kristin osales kohtumisel Justiitsministeeriumi ja teiste organisatsioonidega, et arutada küüditamise mälestusürituste korraldust 2021. aastal.

Kirjutasime alla ühispöördumisele, et haridustöötajad saaksid koroonaviiruse vastu eelisjärjekorras vaktsineeritud. Rõõm on tõdeda, et üsna pea nende vaktsineerimine ka algab!

Valmistame jätkuvalt ette tulevast XLIV üldkoosolekut ning loodame, et saame võimalikult mõistlikul viisil seda pidada.

2021. aasta algas AP asjaajamisvaldkonnale võrdlemisi töiselt. Jätkati tööd nii arengukava kui ka Liidu kodulehega. Samuti tehti koostööd Avaliku Poliitika juhi Anette Viiniga, kellega analüüsiti hiljuti õpilasesindustele välja saadetud uuringut.

TEGEVMEESKOND

Juhatuse jaoks möödus jaanuar üsnagi töiselt.

Suured muutused toimusid Eesti valitsuse koosseisus ning saatsime seetõttu uue valitsuse moodustajatele ka omapoolsed ideed ja mõtted, millega kindlasti lähiajal tegeleda tuleb. Mõned teemad neist olid näiteks õpetajate palgakasv, noorte vaimne tervis ja hariduslike erivajadustega õpilased.

Trükisoojalt ootavad järgmisel üldkoosolekul jagamist õpilasõiguste memod, mis valmisid nii eesti- kui ka venekeelsena.

Epidemioloogilise olukorra tõttu oleme oma meeskonnaga väga vähe kohtunud. Tegime kõikidele aktivistidele saabunud 2021. aasta puhul väikesed pakikesed, et neid meeles pidada.

Kohtusime Lasnamäe Noorte Nõukoguga, kellega asume tihedamat koostööd tegema, et vene emakeelega õpilasi Õpilasliidu tegevusse rohkem kaasata. Uus kohtumine peaks nendega peaks toimuma juba pärast koolivaheaega!

Toimus Noorte Nõukogu kohtumine, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts tutvustus ministeeriumi plaani, kuidas haridusvaldkond koroonakriisist väljuma peaks.

Toimus ka järjekordne Eesti Õpetajate Liidu hariduse salongiõhtu, kus jaanuarikuu teemaks oli “Võimalus ja vabadus olla täna õpetaja“.

Üle pika aja said kokku E3 ehk Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatused, kellega arutasime koostööd tulevikus.

Oleme alustanud õpilasesinduste juhtide õppeprogrammi loomist, mis esialgse plaani järgi valmib sügiseks. Programm saab olema mõeldud õpilasesinduste praeguste või tulevaste juhtide koolitamiseks.

Kristin osales kohtumisel Justiitsministeeriumi ja teiste organisatsioonidega, et arutada küüditamise mälestusürituste korraldust 2021. aastal.

Kirjutasime alla ühispöördumisele, et haridustöötajad saaksid koroonaviiruse vastu eelisjärjekorras vaktsineeritud. Rõõm on tõdeda, et üsna pea nende vaktsineerimine ka algab!

Valmistame jätkuvalt ette tulevast XLIV üldkoosolekut ning loodame, et saame võimalikult mõistlikul viisil seda pidada.

2021. aasta algas AP asjaajamisvaldkonnale võrdlemisi töiselt. Jätkati tööd nii arengukava kui ka Liidu kodulehega. Samuti tehti koostööd Avaliku Poliitika juhi Anette Viiniga, kellega analüüsiti hiljuti õpilasesindustele välja saadetud uuringut.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Jaanuarikuu ning aasta algus möödus avaliku poliitika valdkonnale võrdlemisi rahulikult. Tegeleti peamiselt kohalike omavalitsuste valimiste platvormi ning vaimse tervise käsiraamatu koostamisega. Otsisime koos juurde palju uut materjali ning analüüsisime neid. Küll aga alustasime jaanuaris koos liikmete valdkonna, avaliku poliitika asjaajaja ning nõunikuga koos uut suuremat projekti. Nimelt hakkasime välja töötama õpilasesinduste juhtidele koolitust. Selle jaoks sisendi kogumiseks valmistas avalik poliitika ette turu-uuringu, mis saadeti liikmeskoolidele laiali. Uuringule said vastata liikmeskoolide õpilasesinduste juhid ning liikmed, huvijuhid ning ka teised õpilased, kes ÕE töös kogu aeg ei osale. Vastused saime tänu kokku kiirelt ning nüüd, pärast tulemuste analüüsi oskame paremini öelda, millistest oskustest jääb õpilasesinduste juhtidel puudu.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Jaanuarikuu ning aasta algus möödus avaliku poliitika valdkonnale võrdlemisi rahulikult. Tegeleti peamiselt kohalike omavalitsuste valimiste platvormi ning vaimse tervise käsiraamatu koostamisega. Otsisime koos juurde palju uut materjali ning analüüsisime neid. Küll aga alustasime jaanuaris koos liikmete valdkonna, avaliku poliitika asjaajaja ning nõunikuga koos uut suuremat projekti. Nimelt hakkasime välja töötama õpilasesinduste juhtidele koolitust. Selle jaoks sisendi kogumiseks valmistas avalik poliitika ette turu-uuringu, mis saadeti liikmeskoolidele laiali. Uuringule said vastata liikmeskoolide õpilasesinduste juhid ning liikmed, huvijuhid ning ka teised õpilased, kes ÕE töös kogu aeg ei osale. Vastused saime tänu kokku kiirelt ning nüüd, pärast tulemuste analüüsi oskame paremini öelda, millistest oskustest jääb õpilasesinduste juhtidel puudu.

LIIKMETE VALDKOND

Jaanuar on liikmete valdkonna jaoks olnud pigem rahulik. Aktivistid on jõudmas lõpusirgele andmete uuendamisega, lisaks hakati uuesti ühendust võtma ka varasemalt tellitud koolituste toimumise osas. Esimest korda viidi läbi ka koolitusprogrammi uusim koolitus projektidest kultuuri- ja kommunikatsiooni valdkonnale. Aktivistid kogusid liikmetelt sisendit ühe uue koolitusprogrammi osa välja töötamiseks. Lisaks hakati vaikselt tegelema ka rahuloluküsitluse ettevalmistustega.

LIIKMETE VALDKOND

Jaanuar on liikmete valdkonna jaoks olnud pigem rahulik. Aktivistid on jõudmas lõpusirgele andmete uuendamisega, lisaks hakati uuesti ühendust võtma ka varasemalt tellitud koolituste toimumise osas. Esimest korda viidi läbi ka koolitusprogrammi uusim koolitus projektidest kultuuri- ja kommunikatsiooni valdkonnale. Aktivistid kogusid liikmetelt sisendit ühe uue koolitusprogrammi osa välja töötamiseks. Lisaks hakati vaikselt tegelema ka rahuloluküsitluse ettevalmistustega.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Jaanuaris tegeles kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond peamiselt Kevadkooli projekti kirjutamise ettevalmistamisega ning üldkoosoleku jaoks sketchide ideekordjega. Samuti jätkasime meediamonitooringuga ning alustasime tööd brändiraamatuga. Viimaseks tegeles valdkond juhatuse kandidatuuri kampaania ideedega.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Jaanuaris tegeles kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond peamiselt Kevadkooli projekti kirjutamise ettevalmistamisega ning üldkoosoleku jaoks sketchide ideekordjega. Samuti jätkasime meediamonitooringuga ning alustasime tööd brändiraamatuga. Viimaseks tegeles valdkond juhatuse kandidatuuri kampaania ideedega.