EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

AUGUST 2020

JUHATUS

Augusti kuu tähendab Õpilasliidu jaoks uue hooaja ettevalmistusi ja planeerimist. 10. augustil valiti Õpilasliidule uus juhatus koosseisus esimees Kristin Pintson ja aseesimehed Katariina Järve ning Lennart Mathias Männik. Õpilasliidu praegune juhatus soovib uuele juhatusele edu ja jõudu! Juhatuse mandaat hakkab kehtima 10. septembril. Lisaks valiti üldkoosolekul uus revisjonikomisjon koosseisus Elis Tootsman ja Marili Niidumaa. 

Õpilasliidu juhatus otsustas anda suurte teenete ees Eesti õpilastele ja õpilasesindustele teenetemärgid õiguskantslerile Ülle Madisele, Õpilasliidu tegevjuhile Kairi Kitsingule, Õpilasliidu kunagisele esimehele ja revisjonikomisjoni liikmele Liina Hirvele ning kunagisele Õpilasliidu tegevjuhile ja revisjonikomisjoni liikmele Siiri Pajupuule. Täname suure panuse ja tehtud töö eest!

XLII üldkoosolekul võeti vastu Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni uuendus, mis annab Õpilasliidu juhatusele ning avaliku poliitika valdkonnale paremad võimalused õpilaste eest seismisel sotsiaalse heaolu küsimuses. Kontseptsiooni uuendus sisaldab ajakohasemaid ettepanekuid, mis sisaldavad teemasid alates koolitranspordist lõpetades sotsiaalhoolekande teemadega. Lisaks lepiti XLII üldkoosolekul kokku, et järgmiseks üldkoosolekuks valmivad ettepanekud, mis sisaldavad mh nende õpilaste sotsiaalseid garantiisid, kes õpivad täiskasvanute gümnaasiumides või kutseõppeasutustes. Uuendatud dokumendiga on võimalik tutvuda siin.

21. augustil kohtusid praeguse ja uue juhatuse liikmed, et arutada üleandmisprotsesse, viia uut juhatust kurssi juhatuse ülesannetest ning jagada mõtteid sellest, mida Õpilasliidus edaspidi teha. 

23. augustil toimus totalitarismiohvrite mälestuspäev. Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu nimel pidas mälestustseremoonial kõne Õpilasliidu esimees Marcus Ehasoo. Oma kõnes tänas Marcus represseerituid selle eest, et nad olenemata olukorrast võitlesid vaba Eesti nimel ning kutsus üles nooremale põlvkonnale neist kogemustest rääkima. 

24. augustil kõneles Marcus Elva hariduskonverentsil. Kõneleti sellest, kuidas õpilasi motiveerida, millised on õpilaste ootused haridustöötajatele, kuidas saavutada iseseisvat õpioskust ning kuidas hakata iseseisvalt mõtlema. 

Augusti kuus algas uue tegevusaasta ja eelarve koostamine, valiti XLIII üldkoosoleku peakorraldajad, tegevmeeskonnaliikmed ja aktivistid.

JUHATUS

Augusti kuu tähendab Õpilasliidu jaoks uue hooaja ettevalmistusi ja planeerimist. 10. augustil valiti Õpilasliidule uus juhatus koosseisus esimees Kristin Pintson ja aseesimehed Katariina Järve ning Lennart Mathias Männik. Õpilasliidu praegune juhatus soovib uuele juhatusele edu ja jõudu! Juhatuse mandaat hakkab kehtima 10. septembril. Lisaks valiti üldkoosolekul uus revisjonikomisjon koosseisus Elis Tootsman ja Marili Niidumaa. 

Õpilasliidu juhatus otsustas anda suurte teenete ees Eesti õpilastele ja õpilasesindustele teenetemärgid õiguskantslerile Ülle Madisele, Õpilasliidu tegevjuhile Kairi Kitsingule, Õpilasliidu kunagisele esimehele ja revisjonikomisjoni liikmele Liina Hirvele ning kunagisele Õpilasliidu tegevjuhile ja revisjonikomisjoni liikmele Siiri Pajupuule. Täname suure panuse ja tehtud töö eest!

XLII üldkoosolekul võeti vastu Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni uuendus, mis annab Õpilasliidu juhatusele ning avaliku poliitika valdkonnale paremad võimalused õpilaste eest seismisel sotsiaalse heaolu küsimuses. Kontseptsiooni uuendus sisaldab ajakohasemaid ettepanekuid, mis sisaldavad teemasid alates koolitranspordist lõpetades sotsiaalhoolekande teemadega. Lisaks lepiti XLII üldkoosolekul kokku, et järgmiseks üldkoosolekuks valmivad ettepanekud, mis sisaldavad mh nende õpilaste sotsiaalseid garantiisid, kes õpivad täiskasvanute gümnaasiumides või kutseõppeasutustes. Uuendatud dokumendiga on võimalik tutvuda siin.

21. augustil kohtusid praeguse ja uue juhatuse liikmed, et arutada üleandmisprotsesse, viia uut juhatust kurssi juhatuse ülesannetest ning jagada mõtteid sellest, mida Õpilasliidus edaspidi teha. 

23. augustil toimus totalitarismiohvrite mälestuspäev. Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu nimel pidas mälestustseremoonial kõne Õpilasliidu esimees Marcus Ehasoo. Oma kõnes tänas Marcus represseerituid selle eest, et nad olenemata olukorrast võitlesid vaba Eesti nimel ning kutsus üles nooremale põlvkonnale neist kogemustest rääkima. 

24. augustil kõneles Marcus Elva hariduskonverentsil. Kõneleti sellest, kuidas õpilasi motiveerida, millised on õpilaste ootused haridustöötajatele, kuidas saavutada iseseisvat õpioskust ning kuidas hakata iseseisvalt mõtlema. 

Augusti kuus algas uue tegevusaasta ja eelarve koostamine, valiti XLIII üldkoosoleku peakorraldajad, tegevmeeskonnaliikmed ja aktivistid.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Augustikuu on olnud peamiselt ÜK ja uute dokumentide ettevalmistuse tähe all. Üldkoosolekul sai tehtud Sotsiaalsete garantiide kontseptsioon töötuba ning üldkoosolekul võeti vastu ka Sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni dokument.

Üldkoosoleku järgselt tegeles avaliku poliitika valdkond haridusplatvormi täiustustamise ettevalmistusega ning koguti ka ideid KOV 2021 valimiste platvormi jaoks.

Lisaks dokumentidele toimub augustikuus ka uuele valdkonna juhile tegevuste üleandmine ja koolitamine.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Augustikuu on olnud peamiselt ÜK ja uute dokumentide ettevalmistuse tähe all. Üldkoosolekul sai tehtud Sotsiaalsete garantiide kontseptsioon töötuba ning üldkoosolekul võeti vastu ka Sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni dokument.

Üldkoosoleku järgselt tegeles avaliku poliitika valdkond haridusplatvormi täiustustamise ettevalmistusega ning koguti ka ideid KOV 2021 valimiste platvormi jaoks.

Lisaks dokumentidele toimub augustikuus ka uuele valdkonna juhile tegevuste üleandmine ja koolitamine.

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkonna viimane kuu möödus põhiliselt XLII üldkoosolekuga tegeledes. Augusti alguses jätkati juulis alustatud liikmeskoolidega kontakteerumist ning liikmete valdkond sai üldkoosolekule kokku üle 120 delegaadi. Ka kohapeal oli valdkonnal tööd- aktivistid jagasid enne ametlikke osi mandaate ja hääletuspulte.

Pärast üldkoosolekut oli paar nädalat puhkust ning uus juhatus valis algavaks tegevusaastaks uue liikmete valdkonna juhi ja aktivistid. Uue valdkonna koosseis saab kokku juba septembri alguses, et alustada hoogsalt tööülesannetega!

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkonna viimane kuu möödus põhiliselt XLII üldkoosolekuga tegeledes. Augusti alguses jätkati juulis alustatud liikmeskoolidega kontakteerumist ning liikmete valdkond sai üldkoosolekule kokku üle 120 delegaadi. Ka kohapeal oli valdkonnal tööd- aktivistid jagasid enne ametlikke osi mandaate ja hääletuspulte.

Pärast üldkoosolekut oli paar nädalat puhkust ning uus juhatus valis algavaks tegevusaastaks uue liikmete valdkonna juhi ja aktivistid. Uue valdkonna koosseis saab kokku juba septembri alguses, et alustada hoogsalt tööülesannetega!

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri-ja kommunikatsiooni valdkonna jaoks möödus esimene augusti pool üldkoosoleku ja suvekooli korralduse rütmis. Valmistati ette üldkoosoleku jäädvustamist ning häältelugemiskomisjoni. Pärast suurüritust tegeleti piltide töötlemise ning galerii koostamisega, mille nüüd saab leida Google Photos keskkonnast. 

Lisaks üldkoosolekuga seotud tegevustele on suvised töögrupid tegelenud füüsilise liikumise arendamise käsiraamatuga, meediamonitooringuga ning sotsiaalmeedia arendamisega. Tegemist on viimase kuuga, mil tegevmeeskonna ja aktivistide koosseis nö “vana” on, sest septembri algusest alustavad üheskoos uus juhatus, tegevmeeskond ning aktivistid.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri-ja kommunikatsiooni valdkonna jaoks möödus esimene augusti pool üldkoosoleku ja suvekooli korralduse rütmis. Valmistati ette üldkoosoleku jäädvustamist ning häältelugemiskomisjoni. Pärast suurüritust tegeleti piltide töötlemise ning galerii koostamisega, mille nüüd saab leida Google Photos keskkonnast. 

Lisaks üldkoosolekuga seotud tegevustele on suvised töögrupid tegelenud füüsilise liikumise arendamise käsiraamatuga, meediamonitooringuga ning sotsiaalmeedia arendamisega. Tegemist on viimase kuuga, mil tegevmeeskonna ja aktivistide koosseis nö “vana” on, sest septembri algusest alustavad üheskoos uus juhatus, tegevmeeskond ning aktivistid.