EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

APRILL 2020

JUHATUS JA TEGEVMEESKOND

Aprillikuu on juhatuse jaoks möödunud eriolukorra lainel. Oleme aidanud inimestel leida küsimustele vastuseid või viinud neid kokku inimestega, kellel vastused olemas on. Abiturientide ühispöördumise järgselt tegime Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles palusime kolme otsust: riigieksamite lahtisidumine kooli lõpetamise tingimustest, riigieksamite vabatahtlikuks muutmine sel õppeaastal ning al. 15. maist võivad koolis kohapeal käia vaid lõpuklasside õpilased.

Juhatus on olnud tihedalt kontaktis Haridus- ja teadusministeeriumiga ning eelpool toodud palvetele lisaks on pööratud tähelepanu eksamite toimumisajale, koolikorralduslikele aspektidele alates 15. maist, samuti oleme meelde tuletanud, et tervisekaitsenõuded peavad eriolukorra ajal ka koolis tagatud olema. Juhatuse esimees Marcus vestles 28. aprillil videokõnes president Kersti Kaljulaidi ja erinevate huvikaitse organisatsioonide esindajatega. Juhatuse aseesimees Joosep on aprilli kuu vältel tegelenud Õpilasliidu brändi ja veebilehe tulevikuga.

Aprilli jooksul on tegevmeeskonnal toimunud kaks veebikoosolekut, kus oleme planeerinud eriolukorra järgset tegevuskava ning otsinud võimalusi õpilastelt tagasiside kogumiseks.

JUHATUS JA TEGEVMEESKOND

Aprillikuu on juhatuse jaoks möödunud eriolukorra lainel. Oleme aidanud inimestel leida küsimustele vastuseid või viinud neid kokku inimestega, kellel vastused olemas on. Abiturientide ühispöördumise järgselt tegime Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles palusime kolme otsust: riigieksamite lahtisidumine kooli lõpetamise tingimustest, riigieksamite vabatahtlikuks muutmine sel õppeaastal ning al. 15. maist võivad koolis kohapeal käia vaid lõpuklasside õpilased.

Juhatus on olnud tihedalt kontaktis Haridus- ja teadusministeeriumiga ning eelpool toodud palvetele lisaks on pööratud tähelepanu eksamite toimumisajale, koolikorralduslikele aspektidele alates 15. maist, samuti oleme meelde tuletanud, et tervisekaitsenõuded peavad eriolukorra ajal ka koolis tagatud olema. Juhatuse esimees Marcus vestles 28. aprillil videokõnes president Kersti Kaljulaidi ja erinevate huvikaitse organisatsioonide esindajatega. Juhatuse aseesimees Joosep on aprilli kuu vältel tegelenud Õpilasliidu brändi ja veebilehe tulevikuga.

Aprilli jooksul on tegevmeeskonnal toimunud kaks veebikoosolekut, kus oleme planeerinud eriolukorra järgset tegevuskava ning otsinud võimalusi õpilastelt tagasiside kogumiseks.

VALDKONDADE TEGEVUS

Avaliku poliitika valdkond tegeles aprillis õpilaste õigustega, mille raames töötati läbi praegune õpilaste õiguste memo ning kontrolliti selle vastavust kehtivate seadustega. Nüüd on plaanis seda ka täiendada. Kuna sellel kevadel on käes rohkem vaba aega, on plaanis ka Eesti Õpilasesinduste Liidu haridusplatvormi ülevaatamine ning selle uuendamine.

Liikmete valdkond saatis märtsi lõpus välja Õpilasliidu distantsõppe tagasisideküsitluse, millele laekus rohkelt vastuseid üle kogu Eesti. Lisaks alustas liikmete valdkond liikmeskoolide silmapaistvate külgede kogumist.

Kultuuri ja kommunikatsioonivaldkond on aprillis lõpetamas EÕEL-i meediamonitooringut ning töötab paralleelselt ka Eesti koolides füüsilise aktiivsuse suurendamise käsiraamatu koostamise kallal. Lisaks korraldas valdkond 25. aprillil Õpilasliidu aktivistidele e-koolituspäeva, kus aktivistid ja tegevmeeskond said virtuaalselt kokku.

VALDKONDADE TEGEVUS

Avaliku poliitika valdkond tegeles aprillis õpilaste õigustega, mille raames töötati läbi praegune õpilaste õiguste memo ning kontrolliti selle vastavust kehtivate seadustega. Nüüd on plaanis seda ka täiendada. Kuna sellel kevadel on käes rohkem vaba aega, on plaanis ka Eesti Õpilasesinduste Liidu haridusplatvormi ülevaatamine ning selle uuendamine.

Liikmete valdkond saatis märtsi lõpus välja Õpilasliidu distantsõppe tagasisideküsitluse, millele laekus rohkelt vastuseid üle kogu Eesti. Lisaks alustas liikmete valdkond liikmeskoolide silmapaistvate külgede kogumist.

Kultuuri ja kommunikatsioonivaldkond on aprillis lõpetamas EÕEL-i meediamonitooringut ning töötab paralleelselt ka Eesti koolides füüsilise aktiivsuse suurendamise käsiraamatu koostamise kallal. Lisaks korraldas valdkond 25. aprillil Õpilasliidu aktivistidele e-koolituspäeva, kus aktivistid ja tegevmeeskond said virtuaalselt kokku.

OLULINE INFO ÕPILASTELE

 • Põhikooli lõpueksamid jäävad ära.
 • Gümnaasiumi riigieksamid toimuvad, kuid need ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.
 • Gümnaasium on võimalik lõpetada, kui kooliastmehinded on vähemalt “rahuldavad” või “arvestatud”.
 • Eesti keele riigieksam timub 29. mail ning matemaatika riigieksam 5. juunil.
 • Eesti keele eksam teise keelena toimub kahes osas: kirjalik osa toimub 1. juunil ja suuline osa toimub 1.-3. juunil.
 • Al. 15. maist on koolides võimalik osaliselt reegleid järgides õppimist pakkuda, eelistatakse lõpuklasside õpilasi ning neid, kes on õppimisega maha jäänud. Lõpliku otsuse, keda kooli kutsutakse, langetab kool ise, kuid tervislikel kaalutlustel on võimalik inimesel siiski koju jääda ning distantsõppes edasi õppida.
 • Operatiivse info saamiseks jälgi Õpilasliidu Facebooki!

OLULINE INFO ÕPILASTELE

 • Põhikooli lõpueksamid jäävad ära.
 • Gümnaasiumi riigieksamid toimuvad, kuid need ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.
 • Gümnaasium on võimalik lõpetada, kui kooliastmehinded on vähemalt “rahuldavad” või “arvestatud”.
 • Eesti keele riigieksam timub 29. mail ning matemaatika riigieksam 5. juunil.
 • Eesti keele eksam teise keelena toimub kahes osas: kirjalik osa toimub 1. juunil ja suuline osa toimub 1.-3. juunil.
 • Al. 15. maist on koolides võimalik osaliselt reegleid järgides õppimist pakkuda, eelistatakse lõpuklasside õpilasi ning neid, kes on õppimisega maha jäänud. Lõpliku otsuse, keda kooli kutsutakse, langetab kool ise, kuid tervislikel kaalutlustel on võimalik inimesel siiski koju jääda ning distantsõppes edasi õppida.
 • Operatiivse info saamiseks jälgi Õpilasliidu Facebooki!

NIPID, KUIDAS VANA KOOLIRÜTMI SÄILITADA

 1. Pane endale iga päev äratus selleks ajaks, mil tõusma pead, kui kooli lähed.
 2. Lae oma telefoni/arvutisse alla oma koolikella helifail ning kuula seda iga 45 minuti tagant.
 3. Iga päev pane oma seljakott õpikuid täis ning tee paar ringi ümber oma maja sellega. Edasijõudnutele: Lisaks lihtsalt kõndimisele kõnni ka treppidest umbes 20 korda üles-alla.
 4. Tõsta käsi enne igat sõnavõttu oma pereliikmetega.
 5. Kasuta telefoni vaid oma kooli tunniplaanijärgselt vahetundides.
 6. Söö lõunat samal ajal, mis tavaliselt koolis olles.
 7. Peale koolipäeva lõppu mine välja ja jaluta vähemalt 15 minutit, nagu läheksid koolist koju.
 8. Mine magama oma tavalisel koolipäevaeelsel kellajal.

NIPID, KUIDAS VANA KOOLIRÜTMI SÄILITADA

 1. Pane endale iga päev äratus selleks ajaks, mil tõusma pead, kui kooli lähed.
 2. Lae oma telefoni/arvutisse alla oma koolikella helifail ning kuula seda iga 45 minuti tagant.
 3. Iga päev pane oma seljakott õpikuid täis ning tee paar ringi ümber oma maja sellega. Edasijõudnutele: Lisaks lihtsalt kõndimisele kõnni ka treppidest umbes 20 korda üles-alla.
 4. Tõsta käsi enne igat sõnavõttu oma pereliikmetega.
 5. Kasuta telefoni vaid oma kooli tunniplaanijärgselt vahetundides.
 6. Söö lõunat samal ajal, mis tavaliselt koolis olles.
 7. Peale koolipäeva lõppu mine välja ja jaluta vähemalt 15 minutit, nagu läheksid koolist koju.
 8. Mine magama oma tavalisel koolipäevaeelsel kellajal.