Eesti Õpilasesinduste Liit | EÕEL juhatus 2016/17 kandideerimine
798
post-template-default,single,single-post,postid-798,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

EÕEL juhatus 2016/17 kandideerimine

EÕEL juhatus 2016/17 kandideerimine

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatus 2016/17

Juhatus on Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) alaline organ, mis vastutab EÕEL-i igapäevase toimimise eest, paneb paika organisatsiooni prioriteedid ning jälgb läbi tegevuste vastavust arengu- ja tegevuskavale. Igapäevatöö hulka kuulub ka tegevmeeskonna juhtimine, sh tihe koostöö valdkondade juhtidega. Juhatus vastutab organisatsiooni üldise tegevuse ja terviklikkuse eest.

Esimees

Juhatuse esimees juhatab ja koordineerib terve Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd. Tema ülesanneteks on juhatuse ja meeskonna juhtimine (ülesannete jagamine, koosolekute kokku kutsumine, juhatuse ja tegevmeeskonna töö jälgimine ning koordineerimine); tegevbüroo otsene juhtimine ja koordineerimine; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindamine suurematel avaliku poliitika teemadel; kõneisikuna meedias esinemine; mõnusa organisatsiooni sisekliima loomine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; arenguvestluste läbiviimine töötajate, valdkonna- ja projektijuhtidega.

Aseesimehed

Aseesimehed on vastutavad kindlate valdkondade tegevuse eest, mis jagatakse omavahel peale juhatuse valimisi.

Tööülesanded, millega juhatus tegeleb ja enda seast vastutajad määrab, on tegevuskava ja organisatsiooni prioriteetide seadmine, samuti tegevuskava täitmise eest vastutamine; Eesti Õpilasesinduste Liidu meedias ja ametlikel sündmustel esindamine; regulaarsete nõupidamise ja Eesti Õpilasesinduste Liidu töö korraldamine; meeldiva töökeskkonna loomine; uute inimeste värbamine ja valimine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; organisatsiooni väärtuste ja põhimõtete silmas pidamine juhtimisel; organisatsiooni jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse tagamine pikas perspektiivis.

Juhatuse tööülesanded on tervikuna välja toodud Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirjas.

Kandideerimiseks vajalikud informatsioon

Kandideerimiseks on rangelt soovituslik tutvuda Eesti Õpilasesinduste Liidu põhidokumentide ja seisukohtadega. Olulisemad nende seast on põhikiri, kodukord, arengukava, tegevuskava 2016 ning haridusplatvorm, mis on kõik kättesaadaval Eesti Õpilasesinduste Liidu kodulehel www.opilasliit.ee

Iga kandidaat peab esitama järgmised dokumendid:

 • Allkirjastatud kandideerimisavaldus, milles tuleb märkida, kas soovid kandideerida esimeheks, aseesimeheks või mõlemaks ning vastata järgmistele küsimustele:

  1. Miks oled otsustanud kandideerida Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse?

  2. Millised Eesti Õpilasesinduste Liidu töövaldkonnad Sind enim köidavad? Millist arengut sooviksid neis näha? Kui kandideerid aseesimeheks, siis milliste valdkondade eest sooviksid vastutada ja miks?

  3. Millised suurimad väljakutsed, mis võivad tekkida järgneva aasta jooksul juhul, kui osutud valituks Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse?

  4. Too välja enda kaks positiivset või negatiivsed külge. Kuidas võivad need meeskonnatööd mõjutada ja kuidas meeskond neid omakorda mõjutada saab?

  5. Probleemsituatsioonid: on reede õhtu ning Sa istud peale väsitavat päeva kontoris. Sinu õlul on kiiresti lahendamist vajavad ülesanded ning kelleltki abi küsida ei ole, sest teised juhatuse liikmed ning valdkondade juhid on nädalavahetuseks eemal – Sinul on vaja aga lahendada üks probleem igast valdkonnast. Aega on vähe ning väsimus on peal, aga tegeleda nendega tuleb. Millised on lahendused? Mida võtaksid ette järgmiste küsimuste lahendamiseks?

  – Õpilasliit peab leidma erasektorist võimalikke püsitoetajaid, kuid vaatamata heategevuslikule ning noori toetavale suhtumisele, soovivad ettevõtted saada ka omapoolset kasu. Millised kolm argumenti või koostööpunkti tooksid välja, mida Õpilasliit saaks ettevõtetele pakkuda?

  – Kultuurivaldkond on korraldamas suurüritust ning selleks kirjutati projekt. Kahjuks saadi raha aga kordades vähem kui küsiti. Üritus on juba seitsme päeva pärast ning raha on puudu toitlustuse jaoks. Õpilasliidu eelarvest seda eraldada ei saa. Kust leiaksid puudu oleva raha? Kuidas lahendaksid olukorra?

  – Andsid paari päeva eest kommentaari ühele Eesti juhtivale väljaandele teemal, mida olite varasemalt arutanud nii avaliku poliitika (AP) valdkonna siseselt kui ka suhtluses Haridus-ja Teadusministeeriumiga (HTM). Samuti olid vaadanud üle kõikvõimalikud seisukohad, mida Õpilasliit antud teemal omab ja sobitanud need HTM-i omaga. Ootamatult on ajakirjanik aga seadnud Sinu sõnad ebasoodsasse konteksti ning väänanud need endale sobivale kujule. Kuna teema on “kuum”, siis on see käivitanud laia ühiskondliku arutelu ning saanud tohutut kajastust nii raadios, televisioonis kui ka teistes väljaannetes. Ministeerium on Sinu väljaütlemisest häiritud, kuna see paneb nemad väga halba valgusesse. Kuidas lahendad olukorra?

  – Juhatusel on teada, et detsembri lõpuks tuleb HTM-i poolt antud aastatoetus täies mahus ära kulutada. Ometi on probleeme leidmaks rahastust perioodiks, millal HTM-i rahasid EÕEL-il ei ole (ehk kuni toetuse laekumiseni uue aasta märtsis). Milliseid alternatiive leiad?

  – Olete äsja teinud valiku järgmise Üldkoosoleku peakorraldajate osas. Kandidaate, kes aga valituks ei osutunud, on palju. Tegemist on Õpilasliidu jaoks äärmiselt oluliste noortega. Kuidas teed neile selgeks, et nad on väga hinnatud ning kuidas motiveerid inimesi organisatsioonis tööd jätkama?

  – Rahvusvaheliste suhete valdkonnas on hetkel kaks inimest – valdkonnajuht ning assistent. Lähenemas on meie katuseorganisatsiooni OBESSU üritus, kuhu ka Õpilasliidu esindaja peab minema. Kahjuks ei saa keegi rahvusvaheliste suhete valdkonnast minna, sama olukord on ka tegevmeeskonnas ja juhatuses. Mida teha? Kuidas tagada EÕEL-i esindatus meie katuseorganisatsiooni sündmustel?

  – Üldkoosolekule on registreerinud liiga palju õpilasesindajaid. Igast koolist on lubatud ainult üks esindaja, kuid mingil kummalisel põhjusel on väga-väga paljudes koolides seda reeglit eiratud. Seega on osalejate arv ning eelarve ammu lõhki. Mida teed koolidega, kust on registreerinud kaks või enam delegaati? Kuidas leiad puuduoleva summa?

  – Õpilasliidul on terve aasta üks ja sama meediatiim. Tulemas on Talvekool, kus osaleb rekordarv noori ning käsitletakse väga olulisi haridusmaastikul päevakajalisi teemasid .Kahjuks juhtus Talvekool sellisele kuupäevale, kus ükski meediatiimi liige ei saa kohale tulla. Kuidas tagad selle, et üritus oleks sellele vaatamata jäädvustatud?
 • CV, milles on kirjas Sinu kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused, töökogemused, vabatahtliku töö kogemus, huvid ning seos Eesti Õpilasesinduste Liiduga.
 • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on 1A4 ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind juhatusse kandideerima ja miks peaks just Sind valima Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse.
 • Kasuks tuleb ka soovituskiri Sind tundvalt isikult, milles tuuakse välja Sinu postitiivsed küljed.

 

Juhatuse liikmete valimise kord on välja toodud ka Eesti Õpilasesinduste Liidu kodukorras.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 14.03.2016 kell 23:59 aadressile opilasiit@opilasliit.ee ja paberkandjal (14.03.2016 postitempliga) aadressile Eesti Õpilasesinduste Liit, Telliskivi 60A, Tallinn.

 

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIV Üldkoosolek toimub 1.-3. aprill 2016

 

Kohtumiseni Üldkoosolekul!