AKTIVISTIDE INFOKIRI

 

VEEBRUAR 2020

JUHATUS JA

TEGEVMEESKOND

Veebruari kuu möödus juhatusel töiselt ja üldkoosoleku ettevalmistamise laines.

Juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed alustasid üldkoosoleku tarbeks tegevusaruande koostamisega perioodi aprill 2019 – aprill 2020 kohta. Meeldiv on tõdeda, et enamus tegevused on suudetud selle aasta jooksul edukalt ellu viia, täpsemalt saate kuulda juba üldkoosolekul ning enne seda saadetud dokumentidest. 

Esimees Marcus osales 11. veebruaril kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete koosolekul, kus arutleti koolikiusamise teemalise rohalise raamatu koostamise üle. Dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade koolikiusamise teemadest ning tuua välja prioriteedid, mis vajavad koolikiusamise teema osas käsitlemist järgnevate aastate jooksul.  Samal päeval kohtus Joosep Escape Room Factory’ga, et arutada pikaajalist koostööd.

Juhatuse liikmed Marcus, Joosep ja German käisid 13. veebruaril Õiguskantsleri büroos laste- ja noorteosakonna ametnikega kohtumas. Vahetasime üksteise tegemiste kohta informatsiooni ja leidsime kokkupuutepunkte, kus saame üksteist aidata.  

19. veebruaril osalesid Marcus ja Lennart Haridus- ja Teadusministeeriumis noorte nõukogu koosolekul. Noorte Nõukokku kuuluvad lisaks Õpilasliidule ka Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Kaitseliidu noorteorganisatsioonid ja Puuetega Inimeste Koda. Koosolekul olid teemadeks Krabi Kooliga seonduv, kõrghariduse rahastamine, välismaalaste seaduseelnõu ja erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurendamise küsimus. 

Lisaks töötas Lennart sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni uuendamise juhtimisega, Joosep XLII üldkoosoleku koordineerimisega ning üldkoosolekule lisarahastuse otsimisega, Marcus Eesti Haridusfoorumi laudkonna arutelu läbiviimise ja üldkoosoleku ametlike osade ettevalmistamisega ning German Noorte Keskkonnanõukogu teemadega. 

Õpilasliidu juhatus loodab teid juba varsti XLII üldkoosolekul näha!

AVALIKU POLIITIKA

VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna veebruar algas aasta esimese koosolekuga 8. veebruaril, kus tegeleti üldkoosolekueelse plaani koostamisega Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni koostamiseks, mida esitatakse üldkoosolekul. Kontseptsiooniga tegeleti lisaks avaliku poliitika valdkonnale ka tegevmeeskonnas ning fookusgrupis, et saada laiemalt grupilt sisendit. 19.02 osales valdkonnajuht Lennart koos Marcusega ka Haridus- ja Teadusministeeriumis noortenõukogul. 

LIIKMETE

VALDKOND

Terve valdkonna veebruar oli väga tegus. Põhiline rõhk oli rahuloluküsitlusel, mis saadeti jaanuari lõpus ning veebruari alguses liikmeskoolidesse laiali. Liikmeskoolid andsid põhjaliku tagasiside enda probleemidest, Õpilasliidu tegevustest ja enda kooli murekohtadest. Lõpliku kokkuvõtte kirjutab valdkonna juht Katre märtsi alguseks ning ülevaade sellest kantakse ette tuleval XLII üldkoosolekul. Soovime tänada kõiki, kes võtsid aega, et küsitlusele vastata, aitäh!

Vabariigi aastapäeval käisid valdkonna aktivistid Marie, Getter, Helina, Aiki ning valdkonna juht Katre Vabariigi aastapäeva paraadil Vabaduse Väljakul.

1 koolitus ning infotund viidi veebruaris Kose Gümnaasiumis läbi.

Palju tööd on hetkeks tehtud, kuid kevadise üldkoosoleku kontakteerumine on veel ees!

KULTUURI- JA KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna jaoks on uus aasta alanud pisut rahulikumalt, kui eelmine lõppes. Veebruaris on peamiselt tegeletud märtsis toimuva aktivistide koosviibimise korraldamisega ning eelseisvate sotsiaalmeedia kampaaniate koostamisega. Samuti on aktiivselt tegeletud kodulehe parandamisega ning alustatud ettevalmistusi kodulehe vene keelseks tõlkimisega. Ühtlasi on KKV alustanud tööd eesseisva üldkoosoleku kallal, valmistudes juba olemasolevate koostööpartnerite soovide täitmiseks ning jäädvustustiimi ja häältelugemiskomisjoni tööks. 

Lisaks organiseeris kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond Vabariigi 102. aastapäeval Õpilasliidu esinduse kogunemise paraadil, et üheskoos Õpilasliidu poolt meie armsale kodumaale õnne soovida.

ÕPILASKÜSITLUS 2020

Veebruari keskpaigas avanes Õpilasliidu 2020. aasta õpilasküsitlus, kus soovime saada vastuseid erinevatelt õpilastelt üle kogu Eesti. Õpilasküsitluse eesmärk on kaardistada õpilaste mured, rõõmud, puudused ja probleemid, et Õpilasliidu edasised seisukohad ja pöördumised oleksid õpilaste tulemustele vastavad. Küsitlus on avatud kuni 5.04 ja selle leiad siit: https://forms.gle/wDQ2XcL2t6oTpUTbA

XLII ÜLDKOOSOLEKU UUDISED

Juba homme, teisipäeval, 3. märtsil avaneb kõigil võimalus end XLII üldkoosolekule registreerida.

 

Sel korral tuleb üldkoosoleku raames osalejatel ette võtta rännak.

 

Üldkoosoleku toimumiskohaks on männilinn.

 

Esimesele koosolekule võtsid kõik korraldusmeeskonna liikmed kaasa täispuhutavad madratsid, kuid pumpa

ei taibanud keegi kaasa haarata. Seepärast puhuti madratsid ise täis.

 

Lisaks tehti ühele KRM-i liikmele Volli koolitus, sest ta polnud sellest varem kuulnud.

 

Korraldusmeeskonna liige Olari jõudis koosolekule kakstundi hiljem, sest unustas oma koti bussi. Sel hetkel,

mil ta selle avastas, oli ta juba Balti jaama jõudnud ning kuna ta telefoni aku oli tühi, siis ei saadud

teda kätte. Mitmed arvasid, et ta on röövitud, kuid tegelikult jooksis ta mööda Tallinna bussijaama ringi, et oma kott üles leida.