AKTIVISTIDE INFOKIRI

 

JAANUAR 2020

JUHATUS JA

TEGEVMEESKOND

Jaanuari kuu möödus juhatusel ettevalmistuste rütmis. Juhatuse esimees Marcus tegeles üldkoosoleku ametlike osade ettevalmistamisega, aseesimees Joosep tegeles üldkoosoleku peakorraldajate koordineerimisega, aseesimees German tegeles noorte keskkonna nõukogu teemadega ja juhatuse liige Lennart koordineeris sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni dokumendi uuendamisprotsessi. 

 

6. jaanuaril kohtusid noorteühingud peaminister Jüri Ratasega. Kuigi teemasid oli palju, siis EÕEL tõstatas teemaks ohutute koolide deklaratsiooniga liitumise. Antud deklaratsioon algatati ÜRO julgeolekunõukogu poolt ja deklaratsiooni eesmärgiks on kaitsta sõja ajal haridus- ja kultuuriobjekte hävitamise eest.

7. jaanuaril toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete koosolek, kus seekord arutati rahastamise küsimusi, kiusamisvaba rohelise raamatu koostamist. EÕEL esitles enda teemana uue kodulehekülje loomist, mis on mõeldud koalitsiooni liikmete informatsiooni koondamiseks ning koolidele nõu andmiseks, millist programmi võiks enda koolis rakendamisele võtta. EÕEL-i esindas esimees Marcus.

8. jaanuaril toimus Nordic Hotel Forumis karjääriteenuste võrgustikukonverents, kus õpilaste poolset vaadet karjääriteenuste kättesaadavusele ja sisule esitles aseesimees Joosep. 

 

10. jaanuaril külastasid Õpilasliidu juhatuse liikmed Kiviõli I Keskkooli õpilasesindust, et kuulata nende vaatenurka toimunust. Oli hea meel tõdeda, et kooli õpilasesindus andis edukalt enda sõnumeid edasi kohalikele inimestele ja üritas kaitsta endist koolijuhti vallandamisprotsessi käigus. Soovime edu ja jõudu Kiviõli I Keskkoolile ning mis peamine – soovime ka koolirahu!

15. jaanuaril esines esimees Marcus Huvitava kooli konverentsil. 23. jaanuaril rääkis Marcus Swedbanki arutelul sellest, kuidas ja milleks noored enda raha säästavad.

16. jaanuaril kohtusid juhatuse liikmed Joosep ja Lennart üheskoos mitmete aktivistidega Rahandusministeeriumiga, et anda neile sisendit rahatarkuse teemadel, et parendada rahatarkust Eesti õpilaste seas.

 

23. jaanuaril kohtus juhatuse aseesimees Joosep Tartu linnavalitusesega, et arutada edasist koostööd. Täname Tartu linna senise sujuva koostöö eest!

26. jaanuaril toimus juhatuse ja XLII üldkoosoleku peakorraldajate vahel koosoleku, kus kinnitati üksteisele ootused ja planeeriti üldkoosolekule eelnev ajakava.

28. jaanuaril aitasime korraldada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil transpordi ja liikuvuse investeerimisseminari, millest võtsid osa mitmed liikmeskoolid ja aktivistid. 

29. jaanuaril osales Õpilasliidu juhatus Noortevaldkonna tunnustusüritusel. Palju õnne Eesti Noorteühenduste Liidule ,,pikaajaline panus noortevaldkonda” auhinna saamise eest!

AVALIKU POLIITIKA

VALDKOND

Avaliku poliitika jaanuarikuu on läinud kenasti ja üksmeelselt. Peamiseks märksõnaks on olnud iseseisev töö ning ettevalmistused eesootavaks koosolekuks. 

Avaliku poliitika valdkonna liikmed osalesid Investeerimisseminaril noortele “Kui me oleksime valitsus”. Lisaks töötasid avaliku poliitika valdkonna aktivistid uue Õpilasküsitluse 2020 kallal, testides seda ning tehes veel viimased viimistlused enne liikmeskoolidele laiali saatmist.

Veebruari alguses ootab valdkonda ees sisukas koosolek, kus juba räägitakse eelseisvast kevadisest üldkoosolekust ja Sotsiaalsete garantiide kontseptsioonist.

LIIKMETE

VALDKOND

Aasta algus on liikmete valdkonnal alanud tegusalt. Uue aasta tegemistega on alustatud ning läbi on viidud juba esimesed koolitused. Liikmeskoolide andmed uuenevad pidevalt ning õpilasesindused on saanud hea hoo sisse.

Jaanuaris liitus Õpilasliiduga üks uus liikmeskool- Kohtla-Järve Gümnaasium.

16. jaanuaril käisid LV aktivistid Emma Triin ja Marie rahandusministeeriumis rääkimas noorte rahatarkusest.

Aasta esimesel kuul on liikmeskoolides toimunud 7 koolitust ning 2 simulatsiooni. Ühe infotunni viis läbi valdkonnajuht Katre Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilasesindusele.

Jaanuari lõpus saatsid liikmete valdkonna aktivistid liikmeskoolidesse Õpilasliidu rahuloluküsitluse 2020 ning sellega loodame saada tagasisidet meie tegevustest.

Terve valdkond on töömeeleolus ning jätkab samas vaimus aasta lõpuni!

KULTUURI- JA KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Jaanuaris tegeles kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond peamiselt juhatuse ning revisjonikomisjoni kandidatuuri meediaplaaniga ja järgmise aktivistide koosviibimise planeerimisega. Samuti on koostöös projektijuhi Daniga töötatud füüsilise liikumise arendamise projekti kallal. Ühtlasi lisandub ka üha enam üldkoosolekuga seotud ülesandeid valdkonna töösse. 

JUHATUSE JA REVISJONIKOMISJONI KANDIDATUUR

31. jaanuaril avanes Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse kandidatuur hooajaks 2020/2021. Selleks, et saada enne kandideerimist teada, milline juhatuse liige oled Sina, tee test: opilasliit.ee/test.
Kandidatuur on avatud 28. veebruarini ning lisainfo leiad siit: opilasliit.ee/juhatuse-kandidatuur-2020

3. veebruaril avanes ka revisjonikomisjoni kandidatuur aastateks 2020-2022. Täpsem info revisjonikomisjoni tööülesannete ja kandideerimisinfoga leiad siit: opilasliit.ee/revisjonikomisjoni-kandidatuur-2020/
Kandidatuur on avatud 3. märtsini.

XLII ÜLDKOOSOLEKU KORRALDUSMEESKOND

Eesti Õpilasesinduste Liidul on suur rõõm teatada, et XLII üldkoosoleku peakorraldajad Lilian Pajus ja Anette Viin on leidnud endale korraldusmeeskonna! Vastvalitud korraldusmeeskond pidas 1.-2. veebruaril ka oma esimese koosoleku.

XLII üldkoosoleku korraldusmeeskonda kuuluvad: Emma Triin Seer, Getter Metsallik, Karolin Kask, Kaur Oskar Vanaselja, Kristo Peetermann, Markos Parve, Olari Kikas, Selena Jasmin Loorents ning peakorraldajad Lilian Pajus ja Anette Viin.

XLII üldkoosolek toimub 3.-5. aprillil.

FUN NURK