Eesti Õpilasesinduste Liit |
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
qode-eliptic-slider

Tasa sõuad, kaugele jõuad e kust kõik alguse sai?

1998. aasta 17.-18. oktoobril toimus Tallinna Pedagoogika Ülikoolis esimene üldkogu, kus õpilasesindajad otsustasid moodustada mitteformaalse õpilasomavalitsuste regionaalseid alaliite ühendava katusorganisatsiooni Eesti Õpilasomavalitsuste Liit. Loe lähemalt siit.

Õpilasliidu juubeliaasta kestab veel:

Õppija õigus

Film ,,Õppija õigus” räägib õpilasesinduste (tollaste õpilasomavalitsuste) tööst. Film valmis aastal 1998. Loe filmist lähemalt siit.

101 last Toompeale

on koostöös Lastekaitse Liiduga korraldatav iga-aastane üritus, millega tähistatakse ÜRO Lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmist ÜRO Peaassamblee poolt 1989. aastal 20. novembril. Õpilasliit on kaaskorraldaja olnud alates 1998. Aastast. Igal aastal on noortefoorum keskendunud ühele noorte poolt valitud teemale, mida arutatakse läbi eelfoorumite. Viimastel osalejate vahel valitakse need noored, kes pääsevad Riigikokku lõppfoorumile. Peale dokumendi, mis enamasti lõppfoorumil vastu võetakse, valitakse ka aasta kõike lapsesõbralikum ühiskonnategelane ning organisatsioon või ettevõte. Selle tiitli on pälvinud näiteks Juku-Kalle Raid, Lennart Meri, Allar Jõks, Raivo Järvi, Ene Ergma ja Peeter Kreitzberg. Lapsesõbraliku ettevõtte või organisatsiooni tiitlit on antud välja alates 2010. aastast ja selle on välja teeninud AS SEBE, Toidupank ning noortekonverents “Lahe Koolipäev”.

Õppurite nõukoda

Kas Sinul on selle sündmuse kohta informatsiooni? Esita see meile ning mälestame üheskoos Eesti Õpilasesinduste Liidu 20. aastapäeva! Esita see siin.

Õpilasleht Õ

Õpilaslehe loomine algas 2016 suvel kui Õpilasesinduste Liit eesotsas Martti Martinsoniga kuulutas välja koha õpilaslehe toimetaja leidmiseks. Valituks osutus Erik Ehasoo kes varasemalt oli juhtinud Rocca al Mare kooli koolilehte ning korraldanud Eesti koolilehtede konverentsi. Erik kutsus kokku loodava õpilaslehe esimese koosoleku saates selle kohta infot erinevate noorte ajakirjandushuviliste klubide emaili listidesse ning üllatuslikult ilmuski esimesele koosolekule Õpilasesinduste Liidu kontoris ligi 20 inimest kellest enamus jäi ka uue lehe toimetusse.

 

Esimestel koosolekutel sai paika ka uue lehe eriline nimi “Õ” mida saatis järjekorranumber 1, 2 jne. Esimene õpilasleht “Õ1” ilmus 12. oktoobril 2016 ning sellest kirjutasid ka peamised tollased meedia väljaanded. Leht hakkas ilmuma iga kuu kogu õppeaasta jooksul ning seda trükiti paar tuhat eksemplari. Kuigi tiraaž ei olnud suur, siis jõudis see siiski enamus Eesti koolidesse – paljud väiksemad koolid soetasid vaid paar eksemplari raamatukokku ja nii võis ühe eksemplari lugejate arv küündida kümnetesse.

 

Lehe toimetus oli püsivalt 15 inimese ringis kellest kõik olid vabatahtlikud keskkooli, aga ka põhikooli õpilased. Õppeaasta lõppedes lõpetas Erik keskkooli ning andis lehe toimetamise üle uuele peatoimetajale Ilmar Kahrole kes muutis lehe formaadi ajakirjaks. Teisel aastal palgati toimetusele appi ka müügijuht, kes sai ülesandeks reklaami müügi ja lehe läbimüügi suurendamise.

Koostöö Tiigrihüppega

Kas Sinul on selle sündmuse kohta informatsiooni? Esita see meile ning mälestame üheskoos Eesti Õpilasesinduste Liidu 20. aastapäeva! Esita see siin.

Salliv Kool

2015. aasta sügisel said kokku kolme organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – esindajad, et koos algatada kiusamise vastane kampaania. Sündis projekt Salliv Kool, mis on nüüdseks juba peaaegu 1000 õpilaseni Eestis jõudnud.

 

HBSC (Health Behavior in School-aged Children) on läbi viinud uuringu, mille andmetel on Eesti ülejäänud Euroopaga võrreldes koolikiusamises neljandal kohal. Keskmiselt oli 11% uuringus osalenud õpilastest kogenud korduvat pahatahtlikku käitumist oma koolikaaslaste poolt. Eestis oli see näitaja kaks korda kõrgem. Vaadates uuringuid näeme, et Eestis on koolikiusamise ohvrite arv stabiilne, millest võib järeldada, et seni kasutatavad meetodid ei ole viljakandvad. Koolivägivald võib tekitada depressiooni, ärevushäireid ja seletamatuid ebamäärased hirme, mis tugevalt kahjustavad inimese enesehinnangut.

 

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi EÕEL) on projektiga Salliv Kool käivitanud üle-Eestilise kampaania, mille eesmärgiks on tõstatada koolikiusamise temaatika, keskendudes mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ideaalse koolikeskkonna loomisele. Soovime teadvustada õpilastele, et parima hariduse saab koolis, kus valitseb harmooniline tasakaal. Salliva Kooli eesmärgiks on kasvatada tolerantsemat mõtlemist kooliõpilastes, et selle läbi vähendada kiusamisjuhtumeid. Projektis osalemine annab koolidele võimaluse leida uusi lahendusi kui ka kogukonna põhiselt algatada ettevõtmisi, mis on suunatud sallivama koolikeskkonna loomisele.

 

2016/2017 õppeaastast rakendab Salliv Kool koolidele haridusprogrammi, mis on suunatud 1. – 9. klassi ja kutsekooli õpilastele. Eesmärgiks on siduda ühtseks tervikuks projekti eelmise hooaja sisuline – sotsiaalsed eksperimendid, foorumteatri etendused, Sallivuspäev – pool, et pakkuda koolidele terviklikku ja tõhusat kiusamist ennetavat programmi.

 

Projekti raames toimuvad:

 

Foorumteatri etendused, mida viib läbi Salliva Kooli enda foorumteatritrupp.

 

Üle-Eestiline Sallivuspäev, mis on terve projekti kulminatsioon ning selle raames toimuvad igas maakonnas foorumlauad. Sallivuspäeva jaoks oleme välja töötanud foorumlauad, kus igal õpilasel on vabadus rääkida oma mõtetest ning aktiivse aruteluga püüame selgitada eri inimeste maailmapildi ja selle abil tõsta sallivust Eesti haridussüsteemis.

 

Rohkem infot projekti kohta saad projekti kodulehelt.

Noorelt noorele

Noorelt noorele on Õpilasliidu projekt, mis koolitab välja aktivistid, kes hakkavad peale projektis osalemist käima liikmesõpilasesindusi koolitamas. Projekti on läbi viidud juba 2 korda ning tänu sellele oleme saanud täita kõiki koolituste soove. Aktiviste on koolitanud nii Õpilasliidu tegevmeeskond ise kui ka koolitajad väljaspoolt.

Koolidemokraatia Vene koolidesse

Koolidemokraatia Vene koolidesse on projekt, mida Õpilasliit on läbiviimas juba 2. aastat järjest. Esmakordselt toimus projekt vaid Ida-Virumaa koolides, kuid juubeliaastal on laienetud ka Tallinnasse ja Tartusse. Projekti eesmärgiks on teadvustada õpilastele koolidemokraatia olulisust ja aluseid ning aidata seda luua projektis osalevates koolides. Samuti tutvustada Eesti Õpilasesinduste Liitu erinevatele Eestimaa koolidele. Projekt arendab noorte inimeste eesti keele oskust läbi arutelude ja simulatsioonide. Koolidemokraatia on oluline õpilaste, juhtkonna ja koolitöötajate vahelisel suhtlusel.

Üheskoos lahendusteni

Kas Sinul on selle sündmuse kohta informatsiooni? Esita see meile ning mälestame üheskoos Eesti Õpilasesinduste Liidu 20. aastapäeva! Esita see siin.

Projekt Opening Doors

Eesti Õpilasesinduste Liit koostöös Leedu Õpilasesinduste Liiduga(Lithuanian School Students’ Union) korraldas 2017. aasta suvel Suvekooli pealkirjaga ,,Opening Doors”. Suvekool oli osalistele tasuta, projekti rahastati OBESSU ,,Seeds For Integration” projektitaotlusfondist.

 

Suvekool keskendus integratsiooni teemadele püüdes arutleda ja harida teemadel nagu kultuuriline mitmekesisus, pagulased ning ühiskonna erinevad inimesed nii Eesti kui Leedu Vabariigis. Ühise ajaloo tõttu oli võimalik koostöös riikidega käsitleda aktuaalset teemat, milleks on rahvuslus ning sellega seonduvalt erinevad probleemkohad.

 

Suvekool toimus Leedu Vabariigis, Palanga linnas ning kestis esimesest neljanda augustini. Suvekoolist võtsid osa 13-19 aastased noored eesti, leedu, vene ja poola rahvusest. Noored võtsid osa erinevatest grupitöödest, simulatsioonidest, mängudest ja kultuuriõhtutest. Lisaks töisele meeleolule tutvusid osalejad Leedu kultuuriga.

 

Suvekooli pilte on võimalik vaadata siit.

Ega töö ole jänes, et eest ära jookseb e Õpilasliidu huvitaivamad ettevõtmised

Töö kardab meistrit e Õpilasliidu juhatused läbi aegade

 • Maria Savisaar
  Madis Masing
  Marja-Liisa Alop

 • Maria Savisaar
  Madis Masing
  Rosa Rotko

 • Anto Liivat
  Lauri Paeveer
  Siim Kumari
  Mari Kullerkupp
  Kerli Nõu
  Ott Heidmets
  Jorgen Matsi
  Henri Laasner

 • Karoli Hindriks
  Mats Volberg/Kristiina Räägel
  Mikk Tamme
  Dimitri Kukuškin
  Kerli Nõu
  Peeter Pärtel
  Julia*/ Ott Sarapuu *Perenimi teadmata

 • Palmi Liivrand
  Eduard Malinov
  Peeter Pärtel
  Kristiina Räägel
  Ott Sarapuu
  Evalin Soosaar
  Mikk Tamme
  Priidik Vaikla

 • Ott Sarapuu- esimees
  Jaanika Oper- aseesimees
  Mihhail Solovjov- aseesimees*
  Erle Taklai
  Kuldar Kruup
  Mart Kozlov- aseesimees
  Jaan Kroon
  *aseesimees alates Kozlovi lahkumisest

 • Ott Sarapuu- esimees
  Priit Lepasepp- aseesimees
  Liisa Nuut- aseesimees
  Kristel Niisuke- esimees*
  *esimees alates Sarapuu lahkumisest

 • Kristel Niisuke- esimees
  Liisa Nuut- aseesimees
  Priit Lepasepp- aseesimees
  Martti Martinson- aseesimees*
  Asso Toming
  Gerly Nugis
  Anu Einberg*
  aseesimees alates Lepaseppa lahkumisest

 • Martti Martinson- esimees
  Liisa Nuut- aseesimees
  Asso Toming- aseesimees
  Gerly Lõhmus
  Ants Liivat
  Erik Ehasoo
  Tanel Kiik

 • Merilin Piipuu- esimees
  Robert Lang- aseesimees
  Anete Elken
  Reigo Tamm

 • Deivi Sarapson- esimees
  Erkki Jaanhold- aseeesimees
  Henri Kiivit
  Jana Schmidt
  Annika Ojasild
  Katre Kikkas
  Andrea Kalluste

 • Sille Lukk- esimees
  Kristo Peterson- aseesimees
  Getter Grossthal
  Kadri Tõrva

 • Edgar Rootalu- esimees*
  Kristo Peterson- esimees
  Susanna Paeväli- aseesimees
  Gerrit Lääne- aseesimees
  Elis Tootsman
  Toomas Laigu
  *esimees alates Petersoni lahkumisest

 • Kuldar Rosenberg- esimees
  Kristen Aigro- aseesimees
  Liina Hirv- aseesimees

 • Liina Hirv- esimees
  Henri Jeret- aseesimees
  Lisette Vapper- aseesimees

 • Britt Järvet- esimees
  Karl Andreas Sprenk- aseesimees
  Lele Luup- aseesimees

 • Lele Luup- esimees
  Margit Kajak- aseesimees
  Vivian Lepa- aseesimees

 • Aron- Antti Vaino- esimees
  Mikk Kask- aseesimees
  Annela Tammiste- aseesimees

 • Andreanne Kallas- esimees
  Mikk Tarros- aseesimees
  Killu Kolsar- aseesimees

 • Andreanne Kallas- esimees
  Marcus Ehasoo- aseesimees
  Erik Mikkus- aseesimees*
  *Mikkuse lahkumise tõttu muudeti juhatuse koosseisu arvu kolme pealt kahele

 • Marcus Ehasoo- esimees
  Joosep Kään- aseesimees
  German Skuja- aseesimees

Teenetemärgid
2013

Irene Käosaar

Andres Aru

2012

Andres Aru

2011

Tõnis Lukas

Sille Lukk

2010

Ain Tõnisson

Sergei Metlev

Liisa Rebane

Getter Grosthal

Kristo Peterson

2009

Ülle Toome

Peeter Kreitzberg

Merilin Piipuu

Heili Kärje

2008

Janar Holm

Liisa Nuut

Martti Martinson

Erik Ehasoo

Allar Jõks

2007

Uku Visnapuu

Malle Hallimäe

Hannes Vadma

Mikk Tamme

Kaidi-Kerli Kärner

Kristel Niisuke

Anto Liivat

Maria Savisaar

Ott Sarapuu

Margus Tapupere

Mailis Reps

Madis Masing

Palmi Liivrand

Marja-Liisa Alop

Karoli Hindriks

Aukirjad
2012

Edvard Ljulko

Marili Niidumaa

Anneli Heinsalu

SA Innove

Tallinna Ülikool

Erki Kaikonen

Olger Tali

2011

Grete Maria Neppo

2009

Tallinna Haridusamet

Aivar Heller

Anete Elken

Ilmar Kahro

Erkki Kaikonen

Toomas Kalmus

Robert Lang

Lauri Läänemets

Maret Maripuu

Heli Suve

Kaidi Tahula

Eimar Veldre

EMSL

Lastekaitse Liit

Skype Eesti

2008

SEB Pank

Mati Salundi

Asso Toming

Mihkel Kübar

Tarmo Lausing

Martin Raude

Karin Pool

Ants Liivat

Kristi Ardel

Eesti Õpetajate Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Suomen Lukiolaisten Liitto

SEB Pank

Riigikogu juhatus

Suomen Lukiolaisten Liitto

Tallinna Linnavalitsus

Q-Tegijad
2017

Mait Allas

Erik Mikkus

2016

Joosep Kään

Kert Kask

Maris Neeno

Killu Kolsar

Anna-Bret Vehik

2015

Eleri Pilliroog

Märten Mändla

Annela Tammiste

Markus Mikk

Rudolf-Gustav Hanni

Andreanne Kallas

2013

Vivian Lepa

Sirly Pärnaste

Karmen Koit

2012

Sandra Raudsepp

Henri Jeret

Robert Aps

Mariin Virolainen

Karl Jõgi

Kati Rohtla

Krister Sepp

2011

Martin Paluoja

Aksel Lõbu

Kristen Aigro

Anneli Heinsalu

Natali Joonas

Kristin Värni

Gregor Alaküla

2010

Kuldar Adel

Erki Vellama

Krister Herman Sepp

Marili Niidumaa

Mariin Virolainen

2008

Liisa Rüütli

Kadri Tõrva

Kärt Maalinn

Janar Saunpere

Indrek Lillemägi

2007

Laura Hagi

Anete Elken

Maarja Lehtmets

Martin Johannes Raude

Ilmar Kahro

Kas tead mõnda kildu Õpilasliidu ajaloost, mis väärib jagamist? Saada see meile ja peagi leiad selle siit kodulehelt. Mälestame üheskoos Õpilasliidu ajalugu!